Typopass
Kritikai design és konceptuális tipográfia
2009. október 22. - november 27.
Megnyitó: 2009. október 21. 18:00
Kurátorok: Hegyi Dóra, László Zsuzsa, Angel Judit
Megnyitja: Perneczky Géza
A huszadik század elején a modernista mozgalmakban jelent meg először a design utópisztikus megközelítése, mely megkérdőjelezte a design díszítő funkcióját társadalmi és politikai célok szolgálatába állítva a tervezést.

A modernista design grafikai megoldásai idővel az elegancia és professzionalizmus stíluselemeivé váltak. A 60-as 70-es években megjelent az antidesign; a kritikai attitűd, és az underground szellemiség kifejezőeszközeként egyre többen szándékoltan amatőr, barkács megoldásokhoz fordultak.

Mára pedig az eredetileg politikai és társadalmi elkötelezettségből létrehozott design-megoldások szabadon felcserélhető stíluselemekké, marketing-eszközökké váltak, így a kritikai megközelítés a különböző vizuális nyelvek politikai dekódolásával és reflektált használatával juthat érvényre.

A projekt fókuszában a tipográfia áll, egy olyan vizuális nyelv, mely mind a design mind a képzőművészet területén értelmezhető. A kiállításon történeti és kortárs művek, projektek és kiadványok szerepelnek a design és a képzőművészet határterületéről három altéma köré csoportosítva: tipográfiai utópiák, antidesign, szubverzív design.

Tipográfiai utópiák
Bár a design és a tipográfia társadalomformáló politikai potenciáljába vetett hit elsősorban a konstruktivizmus történetileg behatárolt területén jelent meg, a "tipográfia, mint világ-konstruáló rendszer" megközelítést neo-avantgárd és kortárs művészeti projektek is tematizálják.

Anti- és parellel design
A tipográfia nullpontja a kézírás, vagy az írógéppel írt szöveg. A fénymásolt, tűzőgéppel összetuzött kiadványok nem pusztán kényszermegoldásként jelennek meg a kelet-európai neo-avantgárd művészek és szamizdat-kiadók tevékenységében, hanem az intézményeket képviselő "jó ízlés" és professzionalizmus elleni lázadásként mind politikai, mind művészetszociológiai, műkereskedelmi értelemben vett ellenzékiség rekvizitumaként.

Szubverzív design
Új vizuális nyelvek létrehozása mellett a kritikai design másik fontos eszköze a vizuális kultúra jelenségeinek, az esztétizált politikai fogásoknak reflektált kisajátítása, dekódolása, dekonstrukciója.