Gerhes Gábor
Bolond világ
A művészet mint kulturális rendszer – fehérre festett fekete szobrok
2009. november 21. - 2010. március 15.
Megnyitó: 2009. november 21. 11:30
Kurátor: Izinger Katalin
Megnyitja: György Péter
Gerhes Gábor fehérvári kiállításán új kutatási eredményeivel mutatkozik be. Ezek elsősorban a kollektív ismeret/megismerés/tudás alakulásának és alakításának reprezentációs módszereiről és formáiról szólnak.

Új munkáit mutatja be három, egymástól műfajilag elkülönülő, de jelentésében egységes rendszerként használva a kiállítóteret. Önálló elemként beemel olyan közismert reprezentációs/installációs formákat és eszközöket is, mint a klasszikus wunderkammer, a sorozat, az enteriőr, a szemléltető ábra, modell, életkép, dioráma, vagy ezek illusztrációi és fotódokumentációi.

A művész eddigi fotómunkáira jellemző megrendezett jelenetei és az idén készült új plasztikai művei mellett (Bolond világ, Megérteni egy kis életet), a kiállításon két installációs mű is helyet kap (Kulturális relativizmus, Fehérre festett fekete szobrok). Ezeken kívül láthatóak legújabb videomunkái is (Kína fegyverei, Kutya télen, A zene lehetősége).

Művei szokatlan helyzetekkel, a tárgykultúrával, a fogyasztási kultúra különös mechanizmusával, a rendszerváltás utáni jelenségekkel foglalkoznak.