Kovács Budha Tamás, Tábori András, Rácz Miklós
Nagyvárosi régészet
2010. június 17. - július 6.
Megnyitó: 2010. június 16. 19:00
A kortárs régészet olyan, a környezetünkben voltaképpen tömegesen előforduló tárgyi jelenségekkel foglalkozik, melyeknek művészeti, szociológiai, régészeti vagy egyéb vonatkozása közel azonos súllyal érvényesülhet.

Az itt bemutatott gyűjtemény két művész és egy régész együttműködéséből állt össze, akik különböző kiindulópontból hasonló jelenségeket figyeltek meg és mutatnak be.

Az összegyűjtött fotók rétegek keletkezését, lepusztulást és elfedést, egyes tárgyak fizikai és jelentésbeli kontextusukból való kiszakadását a folyamat közben ragadják meg.