Jakatics-Szabó Veronika
Más megvilágítás
a Rendházban
2010. szeptember 25. - október 24.
Megnyitó: 2010. szeptember 24. 17:00
Megnyitja: Izinger Katalin
Jakatics-Szabó Veronika festészetével egy személyes, bensőséges univerzumot teremt, miközben a hétköznapi életből ábrázol jeleneteket, többnyire fotók felhasználásával.

Alkotói világa tudatosan kapcsolódik a szimbolikus, metafizikus és a szürrealista figurális festészet hagyományához, reális dolgokat ábrázol úgy, hogy egyes motívumok vagy különböző perspektívák és nézőpontok által el is rugaszkodik a valóságtól.

Ez a fajta látásmód irodalmi párhuzamot keresve a mágikus realizmus stílusához áll közel. Ironikus módon szerepelnek műveiben a mai kor elektronikus eszközei, számítógépek, telefonok, pendrive-ok.

Képein a kortárs vizualitás és a festészeti tradíció párbeszédének lehetőségeit keresi, az egyes motívumok szakrális és profán értelmezési lehetőségeit állítja szembe egymással.