Kontaktzóna
Juraj Meliš és a szlovák-magyar kapcsolatok
2012. május 5. - június 10.
Megnyitó: 2012. május 4. 16:00
Megnyitják: Ivan Jancar, Juhász R. József
Juraj Meliš a közelmúlt szlovákiai művészetének egyik legeredetibb alakja. Emellett kiemelkedő szerepet játszott Kassák művészetének szlovákiai megismertetésében és elfogadtatásában, méghozzá az élő művészet, az eleven hagyomány felől. Ennek meg is lett az eredménye: a pályáját a hetvenes-nyolcvanas években kezdő fiatal szlovák művészgeneráció felfedezte magának Kassák életművét.

Jelen kiállítás apropója, hogy Juraj Meliš az idén 70 éves, Kassák Lajos pedig 125 éve született. A kettős születésnapot a múzeum arra használta fel, hogy Meliš és Kassák tevékenységén keresztül feltérképezze a magyar és a szlovák művészet gazdag kapcsolatrendszerét a huszadik század húszas éveitől kezdve egészen napjainkig.

A kiállítás középpontjában a Kassákhoz és Melišhez fűződő kapcsolatok állnak, de azok az események is megjelennek, amelyek a szocializmus éveiben a nem hivatalos szférában fűzték szorosra a cseh, szlovák és magyar művészeti szálakat.

Ezek közé tartozik Makovecz Imre 1972-es Minimális környezet-projektje, a Galántai György balatonboglári kápolnaműtermében rendezett cseh-szlovák és magyar művészek találkozója (1972), a szintén ugyanitt rendezett Hommage ŕ Kassák kiállítás (1972), és a legendás budapesti Fiatal Művészek Klubjának (FMK) kiállításai.

A kiállítás foglalkozik a rendszerváltás utáni időszak szlovákiai kezdeményezéseivel is, többek között Helena Markusová magyar-szlovák művészpárosokat bemutató érsekújvári Pertu-sorozatával.