Cseke Szilárd
Külföldre költözünk
2013. március 15. - május 12.
Megnyitó: 2013. március 14. 18:00
Megnyitja: Petrányi Zsolt
Az új évezred globális gazdasági eseményei a mobilitás különböző megnyilvánulásait hozták keleten és nyugaton egyaránt – az olcsó munkaerő és a különböző munkalehetőségek a szegényebb rétegek migrációs útvonalait határozzák meg, amíg a befektetési és nemzetközi karrier-lehetőségek az elit számára egészen más térképet vázolnak a földgolyón.

A gazdasági krízis számos helyen tradicionális irányok felé való visszarendeződést indított el, s bizonyos elméletek a multikulturális társadalomba vetett hitet kérdőjelezik meg a nyugati nemzetállamok keretein belül. Azonban a sokszínű nemzetiségből álló ország és város, melyet a betelepülők újabb és újabb csoportjai tesznek egyre változatosabbá, váltak a fejlődés letéteményeseivé. Ez a tendencia visszafordíthatatlannak látszik, és a gazdasági folyamatok jelentősen közrejátszanak ennek erősödésében. Bizonyos csoportok számára nem marad más választás megélhetés szempontjából, mint külföldre költözni.

Cseke Szilárd kiállítása a vándorlás jelenségére koncentrál, a helyek közötti „úton-levést” szemlélve egy létállapot felé fordítja figyelmünket. A városukat és falujukat elhagyó emberek, mintha új életformát választanának, melyeket nem fix útvonalak és jól ismert terepek határoznak meg és vesznek körül, hanem mindennapjaikat a szélsőséges, a véletlenszerű és a kiszámíthatatlan jellemzi.

Cseke nagyméretű installációi mintha fizikai törvényszerűségek és a káoszmatematika dinamikájának ütközéséből születő modellek lennének, úgy használják fel a Kiscelli Múzeum templomterét, hogy a látogató önmaga is e nagyléptékű modellek által bemutatott folyamatok részesének érezheti magát.