Kondor Attila
A figyelem útjai (A kép születése)
animációs projekt
2014. január 8. - január 26.
Megnyitó: 2014. január 7. 18:00
Megnyitja: Mélyi József
Az animációhoz különös módon éppen a festmény állandósága, mozdulatlansága vezetett el, amely figyelmünk áramlását egyfajta mederbe tereli. Ebből alakul ki a képi gondolkodás: a képzelet, a koncentráció, vagy éppen a «rácsodálkozás». Mivel ezek létrejötte érdekelt, «meg kellett mozgatnom» a festményt.

Ehhez a kortárs animációsfim-készítés eredményeit kezdtem el alkalmazni és amennyiben lehet, kibővíteni új lehetőségekkel, hogy a figyelem és a látás különböző mélységeit, szintjeit megjeleníthessem. Az animációval ezeket a mozzanatokat, mint az alkotófolyamat fázisait rekonstruálhatom, ami végül – amennyiben sikerül elérni a vizsgálódás célját – egy új műalkotást hoz létre.

Az animációban az érdekel, hogy ez a tekintet miként alakítja át a látvány áramlását. Ez az egyszerre ellazult és összeszedett figyelem vajon együtt sodródik-e a változásokkal, vagy vándorlásba kezd, hogy kialakítsa és belakja utazása állomásait?

Kondor Attila