Halász Péter Tamás
Fényglóbusz
Válogatás fény alapú munkákból 1999–2014
2014. október 10. - november 9.
Megnyitó: 2014. október 9. 17:00
Megnyitja: Paksi Endre Lehel
Az elektromos áram alapú fény, mint médium és mint társadalmi és technológiai jelenség nem független az eredetétől. Másnak lehet tekinteni azt a fényt, amihez a szükséges áramot hőerőművel, atomerőművel vagy napelemmel állítják elő; másként világít.

Az áram hálózati rendszerekben terjed. A hálózati rendszerek egy vagy több irányúak lehetnek. Az egyirányú hálózatban a fogyasztó teljességgel a forrástól függ, viszonya alárendelt, ezzel szemben a több irányú hálózatban az irány változhat: egy fogyasztóból lehet forrás is, viszonyuk mellérendelő.

A televízió olyan egyirányú hálózat, amiben a fogyasztó azt nézi, amit a műsorszolgáltatók adnak, és mint individuum megszűnik. A szénhidrogéneket is egyirányú hálózati rendszerekben lehet továbbítani. A szénhidrogének használata megváltoztatja és szűkíti az élő környezetet. Ez manapság már nem kétséges, és a folyamat katasztrofálisan felgyorsult.

A hatalom szereti az egyoldalú hálózatokat, melyekben a kontroll teljes. A társadalmak ma is a javak egyenlőtlen elosztására épülnek – még a legfejlettebb országokban is. Kicsit keletebbre nézve ez a megosztottság drámai, középkori birodalmak virágzanak és épülnek kendőzetlenül.

Több ilyen ország a fennmaradásához szükséges gazdasági eszközöket épp szénhidrogének kitermelésével állítja elő. Olyan ez, mintha mitikus időkben lennénk, fejlett technológiai díszletek között.

Halász Péter Tamás