Képzelt közösségek, magánképzetek
Privát Nacionalizmus Budapest
2015. október 28. - december 13.
Megnyitó: 2015. október 27. 18:30
Kurátor: András Edit
Megnyitja: Juhász R. József

kritika
Bordács Andrea
Képzelt közösségek, magánképzetek
A kiállításban harminckilenc társadalmilag elkötelezett, közép- és kelet-európai kortárs művész alkotásain a nemzettel kapcsolatos képzetek, a nemzeti identitás formálódásának fázisai és a nacionalizmus problémái elevenednek meg.

A Képzelt közösségek, magánképzetek egy európai uniós projekt záró kiállítása, melyben hat ország, nyolc intézmény, külföldi és hazai kurátorgárda működött közre. A projekt korábbi tárlatai – Prága, Kassa, Pécs, Drezda, Krakkó, Pozsony – után Budapesten két óbudai helyszínen, a Budapest Galériában és a Kiscelli Múzeum Fővárosi Képtárában átfogó kurátori koncepcióba foglalt válogatással és számos új művel találkozhat a látogató.

A hidegháború utáni világ abban a hiszemben élt, hogy a globalizáció korában a nemzetállamok rendszere eltűnőben van, s a nemzet többé már nem meghatározó tényező. A valóságban azonban a nemzetközösségek mit sem vesztettek jelentőségükből és a nacionalizmus eszmerendszere a második világháború óta sosem volt oly erőteljesen jelen politikai, társadalmi környezetünkben és különösen mindennapjainkban, mint ma.

A „privát nacionalizmus” meghökkentő szóösszetétele ez utóbbira hívja fel a figyelmet: a nacionalizmus nem választható el a privát szférától, s nem is pusztán külső erők kényszeréből létezik, de meghatározza önképünket, gondolkodásunkat, cselekedeteinket. Ebből kiindulva a kiállítás a nemzeti érzület belsővé tételére, „privatizálásának” mindennapi rutinjára fókuszál.

A projekt budapesti kiállítása címét a világhírű politológus-történész, Benedict Anderson nagyhatású írásából kölcsönözte. Anderson az Elképzelt közösségek című, magyarul is megjelent könyvében a nacionalizmust és nemzetiséget egy politikai közösség kulturális produktumaként határozta meg, amelynek tagjai nem ismerik egymást személyesen, mégis határozott érzéseik és elképzeléseik vannak saját népükről és más népekről. Nézetei szerint a modern kor terméke ez a képzeletbeli és virtuális közösség, melynek egységbe kovácsolását attribútumok, szimbólumok és ceremóniák szolgálják. Az egyes nacionalizmusok saját nemzeti repertoárjukból építkeznek, és nemcsak elképzelt nemzetképük, de még kreált ellenségképük is eltérő. A művészet és a kultúra mindig is része volt a nemzetépítés folyamatának, s ma társadalmilag elkötelezett művészek végzik el számunkra, helyettünk a helyi nacionalizmusokkal – ki-ki a sajátjával – való szembenézés feladatát.

A kiállítás elsősorban a nemzeti képzelet tárgyára, tartalmára kíváncsi, s abból indul ki, hogy a politikai mozgalmak közül a nacionalizmus kötődik legerősebben a vizualitáshoz: képeken, jeleken, szimbólumokon, mítoszokon keresztül mutatkozik meg, és jelen van a kollektív vágyakban, álmokban, fantáziákban is. A kiállítás első részében, a Budapest Galériában bemutatott műveken a nemzet-fogalom kialakulásának lépéseivel, a nemzeti képzelet megnyilvánulásaival foglalkozó művek kapnak helyet, míg a Kiscelli Múzeum Templomtere és Oratóriuma a nemzetre vonatkozó, alternatív képzeteket bemutató alkotásokat fogadja be.

A kiállító művészek aktív és kritikus állampolgárként részt vesznek a „képzelt közösségek” jelentésének értelmezésében. A nemzeten belül és kívül, a domináns kultúra határán képzelt teret hoznak létre, ahol (át)értelmezési és kritikai lehetőségeket, alternatívát kínálnak. A kiállítást a Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár és a Budapest Galéria a Közelítés Művészeti Egyesülettel együttműködve valósította meg.

Kiállító művészek: BAGLYAS Erika (H), BORSOS LŐRINC (H), Daya CAHEN (NL), CHILF Mária (H), CSÉFALVAY András (SK), CSONTÓ Lajos (H), ESTERHÁZY Marcell (H), GERHES Gábor (H), GLUKLYA (Natalya PERSHINA-YAKIMANSKAYA, RUS), HORVÁTH Tibor (H), Sanja IVEKOVIĆ (HR), C.T. JASPER (PL) & Joanna MALINOWSKA (PL/USA), JUHÁSZ R. József (SK/H), Nikita KADAN (UA), Matej KAMINSKÝ (SK), KEREZSI Nemere (H), KIS VARSÓ / LITTLE WARSAW (GÁLIK András, HAVAS Bálint, H), KISSPÁL Szabolcs (H), Tomasz KULKA (PL), Alban MUJA (KOS), Ciprian MUREŞAN (RO), NEMES Csaba (H), NÉMETH Ilona (SK/H), NOSEK László (H/USA), OLÁH Mara (H), Adrian PACI (AL/I), Dan PERJOVSCHI (RO), Martin PIAČEK (SK), Michal MORAVČÍK (SK), Karol RADZISZEWSKI (PL), Mykola RIDNYI (UA), Martina SLOVÁKOVÁ (SK), SOCIÉTÉ RÉALISTE (GRÓF Ferenc, Jean-Baptiste NAUDY, H/FR), Gökçe SÜVARI (TR), SZOLNOKI József (H/D), SZOMBATHY Bálint (H/SRB), Mark THER (CZ), Jaroslav VARGA (SK)