Kovách Gergő
Kettős játszma
a Szentendrei Képtárban
2016. március 4. - április 17.
Megnyitó: 2016. március 3. 18:00
Megnyitja: doktor Máriás Béla
Szentendrén több évtizedes hagyományuk van az olyan művészeti törekvéseknek, amelyekben a humor, az irónia, a vizuális élmény és az elvont tartalom egyszerre érvényesül. Kovách Gergő (1974, Budapest) könnyed hangvételű, esetenként a cinizmustól sem mentes, szabad képzettársításon alapuló szobrai ezzel a felfogással rokoníthatók. Kovách témaválasztásai, a különféle műanyagokhoz való következetes ragaszkodása, a harsány színek bátor használata mind-mind erősen karakterizálja művészetét. Ritkán látni ilyesmit kiállítótermekben – de nagyon ismerős világ ez. Rólunk szól: tapasztalatainkról, élményeinkről, álmainkról.

A Szentendrei Képtárban nemcsak a művész szobrai tekinthetők meg, hanem „láthatóvá válik” a Kovách Gergőre jellemző alkotói folyamat is. Vizuális naplói segítségével betekintést nyerhetünk abba, miképpen jön létre az első gondolat, amelyből aztán egyéni ízű plasztikus művek születnek. A Francisco Goya Los Caprichos sorozatát felidéző tollrajzok és akvarellek minden kötöttségtől mentes játékosságról és személyességről tanúskodnak. A szobor megformálásakor azonban a művész elhagyja a konkrét személyes élményt, hogy az alkotás általános érvényűvé válhasson: fizikai anyagba öntött, tapintható nyelvi játékká, mely közérthetően reflektál mindennapi életünkre.