Nekem Trianon
OFF-Biennálé
2017. október 6. - október 31.
Megnyitó: 2017. október 5. 19:00
A Teleport Galéria legújabb projektje azt vizsgálja, jelent-e ma valamit Trianon a hazai és szomszédos országok fiatal és középgenerációs művészei számára, és ha igen, ez mennyire jelenik meg saját munkásságukban.

Tudunk-e úgy beszélni a területelcsatolásról, hogy kikerüljük a nacionalista diskurzust? Másképp közelítenek a kérdéshez a határon túli magyarok, mint az adott ország etnikailag nem kisebbségi lakosai? A határok eltűnése és újra megjelenése, az el- és bevándorlás, valamint a kettős állampolgárság és a szomszédos országok felé való lehetséges nyitás témái adnak tágabb keretet és aktualitást felvetésünknek.

A művészeket arra kértük, hogy küldjenek olyan személyes vagy általuk fontosnak tartott tárgyi emlékeket, képeket (hozzájuk írt szöveggel együtt), amelyek számukra leginkább megtestesítik Trianon hatását mindennapjaikra és művészi gondolkodásmódjukra. Ezt a rendkívül személyes és szándékosan nem műtárgyakból álló gyűjteményt egy kiállítás keretében mutatjuk be.

A projekt fontos része az is, hogy a tárgyak milyen módon jutottak el Budapestre: a hátizsákot mint a határokon átívelő mobilitás metaforáját használva, a résztvevőknek egy táskában vagy csomagban kell eljuttatniuk küldeményüket. Az esetleges tárgyegyüttes sajátos mentális térképet rajzolhat fel: a művészek reflexióit befolyásolhatja kisebbségi vagy többségi nézőpontjuk, generációs hovatartozásuk vagy politikai meggyőződésük.

A kiállítás kiegészül a résztvevőkkel készült rövid interjúkkal. Célunk, hogy párbeszédet kezdeményezzünk a különböző közösségek békés együttélésének lehetőségeiről, a régi sérelmeken való túllépés szükségességéről. A projekt lehetőséget teremt arra is, hogy ezt a leggyakrabban konzervatív és szélsőjobboldali csoportok által kisajátított társadalmi témát a kortárs művészet kontextusába helyezve más nézőpontból gondoljuk újra.

Részt vevő művészek: Anca Benera & Arnold Estefan; Anetta Mona Chissa & Lucia Tkacova; Demeter Dávid; Nikita Kadan; Nagy Csilla; Olja Triaška; Lana Stojicevic; Nizák Júlia (grafikus)

Kurátorok: Don Tamás, Gadó Flóra, Margl Ferenc, Sárai Vanda

Az online tartalmak az OFF-Biennále egész ideje alatt elérhetőek.