Farkas Dénes, Carlos Aires, Vadim Fiskin, Forgács Péter, Tina Gverović, Radenko Milak, Roman Uranjek, Waliczky Tamás
Bizonytalan ügyek
2017. december 16. - 2018. január 27.
Megnyitó: 2017. december 15. 18:00
Kurátor: Molnár Annamária
A Molnár Ani Galéria működésének tizedik évét, 2018-at, már új helyszínen kezdi meg. Nyitókiállítása csoportos tárlat, amelynek munkáit a kiállítást kurátorként is jegyző Molnár Annamária az Issues of Uncertainty tematika köré építette, illetve hívta meg a többségében közép-kelet-európai alkotókat.

A különböző médiumú, jellemzően konceptuális munkák a bizonytalanság nagyon különböző változatait jelenítik meg: a múlt és a múlthoz való viszony bizonytalansága éppen úgy jelen van, mint az avantgárd jelek és meggyőződések (erejének) bizonytalansága, vagy akár a kereszt mint vallásos és profán szimbólum használatának bizonytalansága, az identitás megőrzésének, megőrizhetőségének bizonytalansága, társadalmaink értékrendszerének bizonytalansága, és egészen tágan: a jelek — képek és szavak viszonyának — bizonytalansága, lent és fent bizonytalansága.

A döntően külföldi kiállító művészek között megtaláljuk az Irwin egyik tagját, Roman Uranjeket, aki a szintén ex-jugoszláv Radenko Milakkal együttműködve Dates címmel összekapcsolja az At Least One Cross A Day After 1.1.2002 projektjét az utóbbi 365 Images of Time sorozatának képeivel - különös, történetek és történelmek, avantgárdok és hitek között lebegő, folyamatosan elmozduló diptichonokat létrehozva így.

A spanyol Carlos Aires Disaster sorozatából mutat be képeket: ezek a kollázsok egy-egy nemzet papírpénzére helyezett, arra reflektáló talált fotóval válnak markáns politikai üzenetté. A Londonban alkotó horvát Tina Gverović Soft Touch - Makings of Europe című, négy grafikából álló sorozata a kontinens alakulásait, a határainak esetlegességét jeleníti meg.

A Ljubljanában élő orosz Vadim Fishkin egy égfelé törő hatalmas növény szárává alakított colstokján a ruhacsipeszek mint megannyi tövis nőnek ki; egy ki tudja miféle célú mérés-sorozat (Count up, Count down) eredményeit örökítik meg az 1994-es munka e részletei.

A Hongkongban élő Waliczky Tamás megkapó szépségű animációja, a Marionettes összecsukló állat és növényfejű embereket mutat meg: e figurák előrelátható összeomlása finom ritmusra zajlik, ám hogy miért ők és miért így pusztulnak el, az bizonytalan.

A Tallinból érkező Farkas Dénes terek - képek - szövegek áthatásában és feszültségében működő munkái, mint a kiállításon bemutatott 'of places no longer being separated' is az érzékelés, a tudás, a létezés szinte egzisztencialista bizonytalanságának kifejezései.

Forgács Péter videó munkája Bán Zsófia Méreg című, Karády Katalin meseszerű, fiktív Sao Paolo-i életének egy szeletét sűrítő novelláját vizualizálta: a szerző ellenfényben ülve olvassa írását, Forgács pedig Bán édesapjának brazilíai házimozijának kollázsával, kiemelt szövegrészekkel fedi őt el, tovább erősítve az egykori díva emigrációs identitásválságának alapnarratíváját.

Horányi Attila