Perneczky Géza
Azonosulás program
Korai konceptuális művészkönyvek, 1970-71
2018. január 26. - február 25.
Megnyitó: 2018. január 25. 18:00
A kiállítás Perneczky korai konceptuális munkáira fókuszál: a már jól ismert “Concepts like Commentary” (1971) és az “Art Bubbles” (1972) fotó sorozatai, illetve a pecsétmunkák és a mail art előtti munkásságának kezdeteire. 1970 és 1971 radikális változásokkal teli, kritikus évek voltak Perneczky nem csupán alkotói, de egész életének szempontjából. Az 1970-es évek végén Perneczky Kölnbe, Nyugat-Németországba emigrált, ahol azóta is él. Két ebből az időszakból származó, kapcsolódó művének kiállításával - “5 Books” (1970, Budapest) és “Identification Program” (1971, Köln) – górcső alá kerül Perneczky korai művészi fejlődése és annak későbbi munkásságára való hatása.

Perneczky „5 books” című munkája konceptuális művészkönyvek sorozata, melyet Harald Szeemann legendás, 1969-ben a berni Kunsthalle-ban bemutatott tárlata, “Live in your Head – When Attitudes become Form” inspirált. Perneczky tanúja volt a shownak a krefeldi Museum Haus Lange-ban ugyanabban az évben tett tanulmányútja során. Perneczky már magát a kiállítás katalógusát, annak egyszerű kivitelezésével együtt egy önálló konceptuális műalkotásként értelmezte, tartalmazván mindazt a fontos ötletet és koncepciót, amely egy tényleges kiállítás megvalósulásához szükséges. Perneczky szerint a dematerializált művészet ideje már akkor a levegőben volt. Nem sokkal ezután ismét Budapesten születtek meg a kézzel készített füzetek szerény formátumát használó munka, a “5 Books”.

Az emigrációba vonuló Perneczky Kölnbe érkezésekor megtervezte a „hatodik könyv” -et. Azonban az eredmény szakított az eredeti “5 Books” sorozattal és mind formai és tartalmi szempontból is teljesen eltért tőle. Az “Identification Program” tartalmilag sokkal “komolyabb” és felépítettebb volt, mint a színes, kézzel készített “5 Books”, azok szórakoztató iróniájával és politikai utalásaival. A sorozat alapját 6 fotó képezte, megosztott szövegekkel, akár egy kihajtható prospektus. Elemi jelenségek (felhők alakja, víz felszínének hullámai stb.) fotón történő megragadására tett explicit kísérletet.

Mai perspektívából visszatekintve mindkét műalkotásnak fontos szerepe volt Perneczky későbbi művészi gyakorlatára. A “5 books” és annak A4-es méretű konceptuális műalkotásai közvetlenül összefüggnek a művész később felépített pecsétmunkákra épülő konceptuális munkásságával. Mindkét mű-csoportra jellemző lényegadó eleme a fluxus inspirálta ötlet: az apró, konceptuális, egyszerű technikával előállított és saját terjesztéssel bemutatott papírmunkák. Az “Identification program” szintén hordozza az előbb említett tulajdonságokatl, különösen a terjesztés értelmében, A fotográfia koherens konceptuális sorozatként való alkalmazása lehet ugyanakkor az első példája Perneczky konceptuális fotográfiai munkásságának, legalábbis a mai tudásunk alapján.

A kiállítás a Getty Research Institute által kiadott “Promote Tolerate Ban: Cold War Hungary” (Isotta Poggi & Cristina Cuevas-Wolf, 2018, február) című könyv közeli megjelenése okán valósul meg. A kötetben megjelent “In the Underground Between East and West” című esszéjében Perneczky leírja személyes történetét az 1970-72 közötti magyarországi és külföldi művészeti közeg kontextusában.