Szíj Kamilla
Szubjektív geometria
2018. március 7. - március 30.
Megnyitó: 2018. március 6. 18:00
Szíj Kamilla a németországi Offenbach am Mainban kezdte meg, majd 2016-ban a budapesti Képzőművészeti Egyetem DLA programján fejezte be stúdiumait. Több évtizedes, rendkívül konzekvens grafikai munkásságát a redukált eszköz-, anyag- és színhasználat, valamint a narratíva száműzése jellemzi. Monokróm, minimális motívumok sorából építkező konceptuális rajzmezőinek strukturáltságát mindeddig a középpont nélküli, additív komponálás határozta meg.

A redukált formákból, puritán eszközkészlettel létrehozott gyakran több méteres, máskor hengerelt tekercsekben végződő végtelen rajzfelületek olyan nyitott kompozíciókként működtek, amelyek egyidejűleg tették lehetővé a horizontális és vertikális olvasatot. A geometrikus alapformákból, rizsszemekből, konzervdobozokból felépített nyitott, középpont nélküli kompozíciók azonban soha nem az euklideszi elmélet által definiált absztrakt terekként, hanem Szíj saját, szubjektív törvényszerűségei mentén rendeződnek.

Az egyszerre ábrázoló és absztraháló, középpont nélküli és minden irányban nyitott szerkesztési elvet Szíj az itt bemutatott legújabb sorozat készülésekor merőben újrahangolta. Legújabb sorozatának lapjain a formálódó és deformálódó ovális struktúrák felületei ugyanis azon túl, hogy önmagukban is zárt kompozíciókként működnek, a korábbiakban olyannyira jellemző középpont nélküliséget az origók markáns jelenlétére cserélték. Minden alakuló struktúra epicentruma egyetlen piros X rajzolat, amely hol a formán belül, - hol azon kívül, - hol látványosan máskor pedig felkutathatatlanul elrejtve bújik meg a felületen.

Szíj Kamilla szubjektív törvényszerűségek mentén építkező rendszerei lassú elmozdulások mentén haladnak a szabályostól a szabálytalan felé s onnan vissza. Az elmozdulások látványossága és az irányok felcserélhetősége pedig az eltérő időszakokban készült munkák egymás mellé helyezése során detektálható, jelen esetben a legújabb sorozat lapjai mellett függőlegesen és vízszintesen installált két korábbi 3 méteres hullám interferencia rajzok mentén.

Zsikla Mónika