Fegyelem és felfedezés
Szöllősi-Nagy – Nemes Gyűjtemény
2018. április 7. - április 28.
Megnyitó: 2018. április 6. 18:00
A Szöllősi-Nagy – Nemes Gyűjtemény sok tekintetben atipikus kollekció. Összetett halmaz, amelynek alegységeit olyan különféle csoportok alkotják, mint a franciaországi magyar művészek munkái és a fotógyűjtemény; széles körképet mutat a nemzetközi geometrikus absztrakcióról, ugyanakkor ókori lámpások, régi kulcsok és zárak is szerepelnek benne.

A technikai, műfaji, időbeli profiljukban különböző műcsoportok látszólag nem épülnek szervesen egymáshoz, de ne tévesszen meg ez a benyomás. Mindennek megvan a maga helye, a nyilvánvaló eltérésekkel szemben a rendezőelv igényessége, a hosszú évtizedek óta tanúsított következetes és nyitott gyűjtői magatartás az az állandó, amely egységben tartja a teljes válogatást.

A nemzetközi konstruktív/konkrét művek e sokarcú együttes egyik kiemelt szeletét adják. A geometrikus absztrakt művészet különféle válfajaihoz tartozó alkotások (festmények, szobrok, grafikák) önálló és koherens szekciót alkotnak az összképen belül és a válogatás létrejöttét – a többi gyűjteményi egységhez hasonlóan – a párra jellemző kíváncsiság, felfedezőkedv kísérte végig.

Végső soron a művészi kvalitás itt a döntő: a szín, a forma, a mögöttük rejlő gondolat határozták meg az egyes művek bekerülését, nem csupán a név vagy a művészeti mozgalmak és csoportosulások hívószavai.

Kovács Anna Zsófia