Tasnádi József
Futópad
2018. október 25. - november 28.
Megnyitó: 2018. október 24. 19:00
'Jólság – Épség – Ágyság – Álmosság – Semmiség – Művészetség'

Amikor...
... mozgás nem önmagában érdekes, hanem a következményeivel együtt.
... az idő belesűrűsödik a térbe.
... a fikció realitássá anyagiasul.
... a képzelet ténnyé szedimentálódik.
... az álom konkrétummá élesedik.
... a rezignáltság öniróniának álcázza magát.

Amikor a műalkotás...
... az élet értelmezhetetlenségét emeli piedesztálra.
... tudatában van önnön mozdulatlanságának.
... tragikomikus.
... amolyan testamentumféle akar lenni.
... önmaga metaforájaként tetszeleg.