Középpontban a virág
2019. február 22. - április 13.
Megnyitó: 2019. február 21. 18:00
Kurátor: Sárvári Zita
"Words and images are correlates that eternally search for one another," Johann Wolfgang von Goethe

Kiállításunk témájául egy örök visszatérőt választottunk, a művészet ismétlődő és mindig megújuló motívumát, a virágokat. A téma nagyszerűsége egyszerűségében és klasszikusságában rejlik. A Floral Centrepiece című kiállítás a virág formális, szimbolikus, politikai és esztétikai heterogenitását mutatja be és örökségének életben tartására vállalkozik.

A sokféle pozícióval, a tudományos, eufémikus, memento mori, festői, gyermeki, költői megközelítésmódok párbeszéde mentén szeretnénk újragondolni a költői élmény és a vizuális művészetek közötti élő kapcsolatot azzal, hogy nem rendhagyó, de ritka módon a vizuális művek mellett költeményeket is kiállítunk. A bemutatásra kerülő versek, akárcsak a műtárgyak, egyszeri és megismételhetetlen alkotásokként jelennek meg.

A két médium az évszázados esztétikai viták ellenére teljesen egyenrangú "testvérmúzsaként" mutatkozik be. Nem célunk "amazt beszélő festménnyé, emezt pedig néma költeménnyé." (Lessing) tenni.

A téma természetéből adódóan, valamint a textualitás intimebb és lassabb befogadhatósága okán, úgy érezzük, a versnek, mint műformának egy kiállítási szituációban helye van, hatást gyakorolva az értelmezés gyakorlatára, ezzel egészen új percepciókat eredményezve.

Művészek: A.K. Blakemore, Csató József, Gáldi Vinkó Andrea, Kemény Zsófia, Kiss Adrian (Art + Text), Klenyánszki Csilla (Trapéz Galéria), Moizer Zsuzsa, Pósalaki Anett, Simon Márton, Szűcs Attila