Vincze Ottó
Vigyázz! Nagyfeszültség!
2019. június 19. - szeptember 15.
Megnyitó: 2019. június 18. 19:00
Kurátor: B. Nagy Anikó
Megnyitja: Para-Kovács Imre
Vincze Ottó műve egyfelől a múzeum szakintézményi működésének sajátos nyelvi regisztereiből és az energetikában használatos műszaki kifejezésekből sző kereszt-referenciális szövedékeket, másfelől az országot behálózó magasfeszültségű távvezetékek megidézése által a szigetelés nélküli kábelrengeteg madarakat tizedelő veszélyeit nyomatékosítja. A Szentendrén élő művész többféle médiumot egybefoglaló installációi általában helyspecifikusak, szorosan kötődnek a környezet által sugallt gondolatokhoz, asszociációkhoz.

A Kiscelli Múzeum - Fővárosi Képtár barokk belső udvarába tervezett szabadtéri műve a templom és a kolostorépület tetőszerkezete között átívelő sodronykötelekre függesztett, a távvezetékeken használatos vizuális jelzőket, ún. légi akadályt jelző piros gömbök sorozatát és az architektúrára simuló trompe l'oeil ábrázolást kapcsolja egybe, amely egy Templomtérbe benőtt füves belső kertben álló elektromos távvezeték oszlopot és a művész 2012-es, dobókockát formázó múzeum-kubusát jeleníti meg - mintha a kerti szoboregyüttes újabb eleme lenne. Látványosságával és könnyű olvashatóságával oldott tónusban népszerűsíti a múzeumi működés és a környezetvédelem komplex gondolatköreit.