Bosch+Bosch és a vajdasági neoavantgárd mozgalom
2019. szeptember 13. - november 17.
Megnyitó: 2019. szeptember 12. 18:00
Megnyitja: Boris Buden
A szabadkai Bosch+Bosch Csoport (1969-1976) egyike volt azoknak a művészeti kollektíváknak, amelyek a 60-as években Európa-szerte, de a világ más pontjain is sorra jöttek létre a fiatalok körében. Elsősorban a zenei világban, de más területeken is, mint például a vizuális művészetek tág térközében.

A visszatekintés apropóját az adja, hogy a csoport ötven esztendeje alakult meg, másodikként a hasonló kollektívák közül Jugoszláviában.

A kiállítás közel ötszáz műtárgy bemutatásával ad átfogó képet a vajdasági neoavantgárd mozgalomról, bepillantást kínálva a 60-as és a 70-es évek hasonló törekvéseibe a Vajdaságban, valamint a megelőző korszak helyi előzményeit is megismerhetik a látogatók.

A retrospekció a zágrábi Avantgárd Múzeum - Marinko Sudac Gyűjtemény jóvoltából és egyéb forrásokból kerül közönség elé, első ízben mutatva be a csoport teljes ívű, kivételesen összetett opusát. A Csernik Attila, Ladik Katalin, Kerekes László, Slavko Matković, Szalma László, Szombathy Bálint és Ante Vukov munkásságának központi elemeit feldolgozó kiállítás a későbbiekben horvátországi, szerbiai és csehországi helyszíneken valósul meg.

A 60-as és a 70-es évek magyar művészeti progressziójának meghatározott sejtjeivel is kapcsolatokat ápoló szabadkai Bosch+Bosch Csoport arculatára jelentős mértékben rányomta bélyegét a határváros kettős kulturális identitásának és nyelvhasználatának a tudata. A kollektíva tolmácsolta a korai magyar avantgárd nemzetközi értékeit a délszláv térség felé, miközben ez utóbbi kortárs törekvéseiről a magyarországi művészeti társadalom felé tudósított. Közvetítő szerepét 1976-ig terjedő fennállásának folyamán mindvégig küldetésként értelmezte.

A magyar főváros közönsége egy nyelvi és műfaji szempontból érdekfeszítően gazdag történeti anyagot ismerhet meg, amelynek elágazásaiban ott találjuk a városi és a természeti környezetben végbevitt művészi beavatkozásokat, a tájművészetet (land art), a szegényes művészetet (arte povera), a projektművészetet (project art), az írott és a grafovizuális költészetet, a szöveges és fogalmi típusú konceptuális művészetet, a vizuális jeltant, a művészi képregényt, a hangköltészetet, a magatartásművészetet (behavioural art), az akcióművészetet, a művészi performanszot, a küldeményművészetet (mail art) és a művészkönyv műfaját.

Kiállító művészek: Bosch+Bosch Csoport: Csernik Attila, Ladik Katalin, Kerekes László, Slavko Matković, Szalma László, Szombathy Bálint, Ante Vukov, Kôd Csoport: Slavko Bogdanović, Mirko Radojičić, Slobodan Tiąma, Peđa Vraneąević, valamint Ács József, Vladimir Kopicl, Petrik Pál, Bogdanka Poznanović, Verbumprogram