kortárs képzőművészeti folyóirat

Elektromágneses testek – Művészet és technológia

Nemzetközi szimpózium Nikola Tesla születésének 150. évfordulója alkalmából

Ludwig Múzeum Budapest

2006. június 22.

Résztvevők:

Díszvendég: Dr. Kroó Norbert, fizikus, Magyar Tudományos Akadémia
1. Marie Jeanne Musiol (művész, a Daďmon Photo, Video and New Media Center elnöke, Gatineau, Québec)
2. David Tomas (művész)
3. Norman T. White (művész, tanár, Ryerson University, Kanada)
4. Charles Halary (professzor és kutatási Igazgató, Teslabtec, Université du Québec ŕ Montréal)
5. Nina Czegledy (művész, független kurátor, Senior Fellow, KMDI, University of Toronto, adjunktus, Concordia University, Montreal
6. Louise Provencher (független kurátor és kritikus, Occurrence igazgatósági tag, professzor College Ahuntsic, Montreal, Filozófia Tanszék
7. Csáji Attila (művész)
8. Dr. Jeszenszky Sándor (Magyar Elektrotechnikai Múzeum)
9. Dr. Velimir Abramovic (Institute for the Science of Time)
10. Sugár János (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Intermédia tanszék)

Moderátorok:
Beöthy Balázs (C3)
KissPál Szabolcs (Magyar Képzőművészeti Egyetem, Intermédia tanszék)
Pásztor Erika Katalina (Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, Vizuális Kommunikáció tanszék)

PROGRAM
2006. június 22. csütörtök

Moderál: KissPál Szabolcs

10.00-10.20. köszöntő: Dr. Kroó Norbert

10.20-10.40 előadás: Nina Czegledy – Louise Provencher, kurátorok
10.40-10.50 kérdések

10.50-11.20 előadás: Dr. Jeszenszky Sándor
Nikola Tesla
1856-1943
Szerte a világon megemlékeznek a tudós és feltaláló Nikola Tesla születésének 150. évfordulójáról. Magyarországon különösen fontos ez a megemlékezés, hiszen itt indult világhír felé vezető pályafutása. Budapesten a Puskás-féle telefon vállalatnál volt első mérnöki munkahelye és itt jutott el a többfázisú energiaátvitel alapgondolatáig. Tesla a Faraday által megalkotott és Maxwell által matematikai formába öntött elektromágneses tér elméletet követve új utat nyitott az elektrotechnikában. Ez a szemlélet vezette el a többfázisú rendszerrel létrehozott forgó mágneses térhez és az egyszerű és megbízató indukciós motorhoz, amely végleges győzelmet hozott a váltakozó áramnak az egyenárammal folytatott versenyében.

11.20 – 11.30 kérdések

11.30-12.00 előadás: Charles Halary
Az ősi Kínában az univerzális életerőként (csi, azaz ?) és „lélegzetként” felfogott elektromágnesesség a referenciák kimeríthetetlen tárházával szolgált a művészetek, a vallás és az orvostudomány számára. A 19. század végén nyugati antropológusok a bennszülött népek „mana-hitét” (óceániai nyelven a csoport szelleme) kezdték tanulmányozni. Az építőmérnökök viszont elektromos energiával működő eszközökkel és információs hálózatokkal tervezték át városaikat. A művészeteket és az emberiséget kettéosztó új tragédia ekkor vette kezdetét – bár voltak ritka kivételek, mint például a fiatal Nikola Tesla, aki a Földből nyerhető szabad energiát hirdette 1914 előtt. Felvetésem szerint az emberi lelket összetett szolitonként (apró, magányos hullámként) lehetne meghatározni, amelyet a test elektromágneses rezonanciája mimesis révén polarizál specifikus időmezőben. Előadásom hármas tagolású: (1) A mágnesesség mint művészetterápia, (2) Az elektromosság, mint az intuitív művészeti egységesítő szellem felé ható, alapvető impulzus, (3) Elektromágneses hálózatok és a társadalom lehetséges/lehetetlen művészete. Végül alátámasztom Peter Sloterdijk, Sphären című trilógiájában felvetett téziseket, (újra)aktualizálandó Marcel Duchamp híres Szökőkútjában testet öltött látomását – Jean de la Fontaine „A szobrász és Jupiter szobra” című meséjének szellemében, amely a művelt bigottság pompás gúnyrajzát tárja elénk.

12.00-12.10 kérdések

12.10-től Ebédszünet

Moderál: Beöthy Balázs

13.30-14.00 előadás: Csáji Attila
Metamorfikus fénytér
Ebben a rövid, vetítettképes előadásban az opto-elektronikai forradalom néhány eszközével: a lézerrel vagy a nagy teljesítményű projektorokkal létrehozható, metamorfikusan változó, elektromágneses fénytérrel kapcsolatos kutatásainkat ill. bemutatóimat kívánom ismertetni. Bevezetésként utalok a lézerfény vizuális anyagszerűségét feltáró kutatásainkra (Központi Fizikai Kutató Intézet – társ: Kroó Norbert fizikus.). Ezt követően a szabadalmaztatott szuperpozíciós módszert és eszköz rendszert ismertetem, mely az érzékletesség és az elvont törvényszerűség között teremt hidat, fényből és képből. Néhány megvalósult fénykörnyezeten (laser environment) keresztül képekben is bemutatom kiegészítve az MIT/CAVS-ben (Cambridge), valamint a GT LASER stúdióban folytatott munkánkkal, melyek multimediális fénykörnyezetként eltérő helyszíneken valósultak meg (Budapest: MNG, Koppenhága: Bella Center, Helsinki Finnlandia Palota, Cambridge: MIT/CAVS , Róma: Falconieri Palota stb.)

14.00-14.10 kérdések

14.10-14.40 előadás: Velimir Abramovic
Melyek Tesla kozmológiájának fő alaptételei? Miként következnek metafizikájából? Hogyan alkalmazta ezeket fizikai kísérleteiben? Miért foglalkoznak a modern „időfizika” teoretikusai és empiristái Teslának a fizikai valóságra vonatkozó, elveszett elméletével és az elektromágneses jelenségekről vallott nézeteivel? Miért nem öntötte írásos formába vagy publikálta tudományos elméletét? Hozzájárulhat-e a napjainkban válságát élő modern természettudomány – különösen a szilárd testek fizikája – megnemesítéséhez, ha tanulmányozzuk Tesla etikai meglátásait a tudományos felfedezésekkel kapcsolatban? Milyen hozadéka lehet a közeljövőre nézve, ha újragondoljuk Tesla eszméit? Túlzás lenne vajon azt állítani, hogy „világméretű rendszerének” híres tervével Tesla már 1900-ban előrevetítette a globális információ-orientált társadalom lehetőségét? Valóban ez lenne a mi „új világrendünk” technikai és technológiai alapvetése? Tekinthetjük-e Teslát a ma kibontakozó tudományos és technológiai civilizáció – titkos nevén a „Tesliana” – előhírnökének, amelyben az „időtervezés” lesz majd az uralkodó technológia, és ahol a fizikai folyamatok időeltolódása, illetve különböző szintű aszinkronitása nyújtja majd az egyetlen és kimeríthetetlen energiaforrást?

14.40-14.50 kérdések

14.50-15.20. kávészünet

15.20-15.50 előadás: Sugár János
Phill Niblock bemutató és A művészet a morfikus rezonancia elmélete felől
Phill Niblock a legismertebb amerikai minimalista művész. Intermediális műveiben mozgóképeket és zenei hangokat kapcsol össze a minimalizmus és az expanded cinema elveinek a nevében. Általában monoton, fizikai munkát végző embertársainkat látjuk a vágatlan, folyamatosnak ható képeken és mindehhez hatalmas hangerővel egy hangot kitartó zenét hallunk. A munka monotonitása a hang monotonitására rezonál, és viszont, és ahogy az egy hang belső rezonanciáit meghalljuk, úgy alakul át a munkavégzés egyhangúsága is.

Rupert Sheldrake, a kiváló angol tudós és növényfiziológus, az 1981 júniusában megjelent könyvében egy olyan, gyökeresen új világképet javasol, melyben a világegyetemet nem az időn kívül létező fizikai törvények irányítanák, hanem egy önmagát kormányozni képes rendszer. Ezzel lényegében a következőket mondja ki: a molekulák, kristályok, sejtek, szövetek, szervek és szervezetek - egyszóval bárminek - jellegzetes alakját specifikus terek, nevezetesen a morfogenetikus terek alakítják ki és tartják fönn. Ezen mezők szerkezete az időben korábban létezett hasonló rendszerekből származó morfogenetikus mezőkből ered. A múltbéli rendszerek morfogenetikus terei a jövőbéli hasonló rendszereknél úgynevezett morfikus rezonanciával jelennek meg, miközben jelentősen nem gyengülnek még a régi és új rendszerek térbeli és időbeli elszigetelése esetén sem. Az idegrendszeren belüli események alakítására és szervezésére is értelmezve a morfogenetikus mezők fogalmát, akár az ösztönös viselkedésformák öröklődését is a morfikus rezonancia hatásának tekinthetjük.

15.50-16.00 kérdések

16.10 Kerekasztal-beszélgetés a művészekkel Moderál: Pásztor Erika Katalina
Marie-Jeanne Musiol, David Tomas, Norman T. White, Somlai-Fischer Szabolcs, Bengt Sjölén, Danil Lundbäck, Szabó Péter, Csiki Csaba, Július Gyula, Kerekes Gábor

17.00-17.10 kérdések

18.00.: Zárás

A szimpózium többnyelvű, magyar szinkrontolmácsolást biztosítunk.
A részvétel ingyenes!