exindex
kiállítási ajánlat | megnyitók | aktuális kiállítások | külföldi kiállítások | kiállítóhelyek
  1. in english

«« vissza
Vinkler Zsuzsi
Középkezdés
2017. február 18. - április 2.
Megnyitó: 2017. február 17. 18:00
Megnyitja: Somlai-Fischer Szabolcs
Vinkler Zsuzsi Középkezdés című kiállítása személyes létkérdésekre fókuszál, merít a családi múltból, a felmenők történeteiből, a szubjektív emlékezetből, mindabból a megragadható és absztrakt családi örökségből, mely művészi identitását meghatározza. A tárlat címe a művész pozíciójára és helyzetére utal, aki „itt és most” a múlt örökségével tart a jövő felé.

A pszichológus végzettségű alkotó a képzőművészet és lélektan határmezsgyéjén alkot, kitágítva a képzőművészet kereteit a pszichológia módszereivel és látásmódjával. A kiállításnak van egy meghatározott íve, mégsem egy narratív történet megrajzolása a cél, csupán emlékek, érzetek, megidézett helyzetek és szituációk, tárgyak és pillanatok révén ismerjük meg egy család 20. századi történetét.

A kéz, a tapintás, a múlt érintése ölt testet az Egyensúlyi állapotok című installációban. A liszt, a háztartás, a női társadalmi szerepek szimbólumaként jelenik meg, de azon túllépve a családi egyensúly érzékeny, sérülékeny voltára mutat rá. A megtapintható, finoman lepergő anyag, mely egyszerre van kint és bent, azt az életképes családi rendszert modellezi, mely egyidejűleg őrzi az állandóságot, de képes a változásra is.

A kiállítás sajátos időszemléletet képvisel, a befogadót aktívan bevonja az emlékezésbe, a múlt és a jelen idő élményébe, a jövő víziójába. Ezt a belső munkát a művész oly módon is segíti, hogy hétfői napokon egyéni coachingra hívja az érdeklődőket. A találkozás során a művész az általa létrehozott kreatív térben fogadja a látogatókat, és az üléseken kettős szerepben, képzőművészként és tanácsadó pszichológusként van jelen.

Kopin Katalin
2B
ACB
Luk
M21
exindex 2000-2008
C3 Kulturális és Kommunikációs Központ Alapítvány