Pro és kontra

június 2nd, 2016

A kerekasztal beszélgetés résztvevői:

Mélyi József és Szabó Ádám művészettörténészek
Böjthe Horváth István, Engler András, Karmó Zoltán, Polgár Botond, Tóth Dávid szobrászművészek

2016. június 3. (péntek) 17 óra
FUGA (Budapest V. Petőfi S. u. 5.)

A VI. Szoborünnep keretében, az Ybl Egyesület rendezésében.

Háromszög

június 1st, 2016

Faliújság

május 30th, 2016

*

A művészi szolidaritás hálózatai

május 30th, 2016

2016. 06. 03 - 07. 02.
Megnyitó: 2016. június 2. (csütörtök) 18 óra
Majakovszkij 102 (1068 Budapest, Király u. 102., 1/1.)

A művészi szolidaritás hálózatai egy archív dokumentumokat bemutató kiállítás, mely egy 1978-as bejrúti nemzetközi művészeti esemény történetének felkutatásából nőtt ki. A tranzitban bemutatott kiállítás a ’70-es évek nemzetközi antiimperialista szolidaritási mozgalmainak miliőjében kibontakozó politikailag elkötelezett művészi és muzeológiai törekvések spekulatív elbeszélésére tesz kísérletet.

A kiállított dokumentumok és elbeszélések a hidegháború időszakába kalauzolnak vissza, egy olyan korszakba, ahol nagyhatalmi polarizációk mentén, vagy épp ellenükben, a kultúra meghatározó diplomáciai szerepet játszott. Az antiimperialista mozgalom elismerte a nemzeti önrendelkezés jogát, ugyanakkor a korszak politikai szövetségei és szembenállásai elfedték, elfojtották az etnikai vagy vallási alapon megfogalmazott identitásokat.

Az ebből eredő felgyülemlett feszültségek hatása ma olyan, egyre tragikusabb következményekkel jár, mint a szír háború és az ún. migráns-krízis. Míg a kapitalista nyugati és a szocialista keleti blokk ellentétének emlékezete alapvetően meghatározta Kelet-Európa önképét elsősorban a rendszerváltás utáni évtizedekben, addig az ún. fejlődő országokkal a ’60-as évektől kialakított intenzív politikai, gazdasági és kulturális kapcsolataink gyorsan feledésbe merültek, így különösen tanulságos időutazást kínál a kiállítás a „Népek barátságának” korszakába.

Magyarország diplomáciai és kulturális kapcsolatait a harmadik világgal számos, azóta megszűnt állami intézmény építette és felügyelte: az Országos Béketanács (1950–90), a Szolidaritási Bizottság (1962–90) és a Kulturális Kapcsolatok Intézete (1949–1990) a Külügyminisztériummal és a Hazafias Népfronttal (1954–90) szoros együttműködésben. A nemzetközi szolidaritási mozgalmakhoz Magyarországon csak a hivatalos szervek felkérésére, államilag támogatott művészek csatlakozhattak, miközben számos fiatal művész önszerveződő szolidaritási megnyilvánulásai az ellenzéki mozgalmak nemzetközileg izolált fél-nyilvánosságába szorultak.

Az antiimperialista mozgalom tagjaként Magyarország, éppúgy, mint a Keleti-blokk többi országa, támogatta a Palesztin Felszabadítási Szervezet misszióját. Az intenzív diplomáciai kapcsolatok megszilárdítására 1975-ben a Palesztin Felszabadítási Szervezet (PSzF) irodát is nyitott Budapesten. A két fél maximálisan osztozott az antiimperialista és antifasiszta meggyőződésben, ugyanakkor máig tanulságos, szofisztikált viták bontakoztak ki a palesztin-magyar diplomáciai kapcsolatok során – a nagyhatalmak árnyékában – a kommunizmus, a szocializmus, a demokrácia, a nemzeti önrendelkezés, a kortárs kultúra és az elkötelezett művészet emancipációs és politikai szerepéről. 1978-ban a budapesti Néprajzi Múzeum,a PSzF kezdeményezésére, bemutatott egy Palesztin Népművészet című utazó kiállítást, melynek megnyitójára Jasszer Arafat személyesen is ellátogatott, majd diplomáciai tárgyalásokat folytatott a Párt vezetőivel.

Az 1978-as nemzetközi Palesztinát támogató bejrúti kiállítást a Palesztin Felszabadítási Szervezet Képzőművészeti Szakosztálya szervezte. A kiállítás célja az volt, hogy a kiállított művekből egy gyűjtemény jöjjön létre, mely a szabad és demokratikus Palesztin állam megalakulásáig egy száműzetésben működő múzeum és nemzetközi utazó kiállítás formájában járja a világot. A bejrúti kiállításon hozzávetőlegesen 200 mű szerepelt, 200 művésztől és 30 országból, köztük az ekkor 74 éves Hincz Gyulától, aki egyszemélyben képviselte Magyarországot. A művész az 1950-es években készített Béke-sorozatának egy darabját küldte el a bejrúti kiállításra. Hincz az 1920-as években expresszionista festőként kezdte a karrierjét, a második világháború után népszerű illusztrátor, előbb az Ipar- később az Képzőművészeti Főiskola tanára. Többször is szerepelt a Velencei Biennálé Magyar Pavilonjában, és számos emblematikus murális művet is alkotott állami felkérésre. Hincz ebben az időszakban is kitartott expresszionista, nem kifejezetten szocreál stílusa mellett, de műveinek tartalma egyértelmű szocialista meggyőződéséről tett tanulságot, gyakran népi motívumokkal ötvözve a baloldali ikonográfiát.

A művészi szolidaritás hálózatai Kristine Khouri és Rasha Salti bejrúti írók és kurátorok több éve tartó kutatásának eredménye. A kutatás eredményeit Elmúlt nyugtalanság: Történetek és kísértetek a „Nemzetközi kiállítás Palesztináért”,1978 nyomában (Past Disquiet. Narratives and Ghosts from the International Art Exhibition for Palestine, 1978) címmel Barcelonában (MACBA, 2015) és Berlinben (HKW, 2016) mutatták be. Ezekből látható most egy válogatás a tranzit nyitott irodájában. A kurátorok kutatása feleleveníti a palesztin ügyet támogató művészeti mozgalom olyan nemzetközi párhuzamait, mint a chilei Pinochet rezsim idején szervezett Salvador Allendét támogató Ellenállási Múzeum, a Művészet az [dél-afrikai] Apartheid Ellen, az Antifasiszta Festők Nemzetközi Brigádja, vagy a francia Fiatal Festészet mozgalom.

Ezt a válogatást kiegészíti egy, kifejezetten erre az alkalomra készült összeállítás, amely a ’70-es és ’80-as évekbeli magyarországi kulturális diplomácia, az önszerveződő szolidaritási mozgalmak és művészi szerepvállalások összefüggéseit dokumentálja, valamint Andreas Fogarasi Hincz Gyula bejrúti szereplésére reagáló új munkája is bemutatásra kerül.

Kurátorok: Kristine Khouri és Rasha Salti

Megtekinthető csütörtöktől szombatig 14:00 és 18:00 óra között, valamint júliusban bejelentkezéssel: office@tranzitinfo.hu címen

Mohamed Melehi által készített kiállítási plakát, Nemzetközi kiállítás Palesztináért, Bejrút, 1978 Forrás: Samir Salameh

A kiállításhoz kapcsolódó szeminárium a Művészetelméleti és gyakorlati szabadiskola keretében:
Kulturális diplomácia és önszerveződő művészeti mozgalmak

2016. június 3-4

A művészi szolidaritás hálózatai kiállítás kurátorai Kristine Khouri és Rasha Salti, amely a tranzit.hu, a HKW és a MACBA ko-produkciójaként valósul meg. A projekt eredetileg Elmúlt nyugtalanság: Történetek és kísértetek a “Nemzetközi kiállítás Palesztinért”, 1978 nyomában (Past Disquiet. Narratives and Ghosts from the International Art Exhibition for Palestine, 1978) címmel készült és került bemutatásra a Museu d’Art Contemporani de Barcelonában (MACBA) 2015-ben. A kiállítás berlini változata 2016-ban a Haus der Kulturen der Welt (HKW) ko-produkciójaként jött létre.

A projekthez elvégezett kutatást a Rana Sadik és Samer Younis, a Sharjah Art Foundation, az Arab Fund for Arts and Culture (AFAC), a ZedGrant, az A. M. Qattan Foundation és a Tensta konsthall támogatása tette lehetővé.

Múzeumánia

május 30th, 2016

EGY KULTURÁLIS ÉLMÉNYGYÁR EURÓPAI MODELLJEI

ÉBLI Gábor
L’Harmattan Kiadó, 2016

2016. május 30. (hétfő)17 óra
FUGA (1052, Petőfi Sándor u. 5.)

A szerzővel beszélget:
FRAZON Zsófia és MÉLYI József

A múzeum hatalom. Bár más kulturális intézményekhez, például a már az ókorban fontos színházhoz képest fiatal, mai értelmében kétszázötven évre tekint vissza, meghatározó társadalmi befolyásra tett szert. Tudományos központ, idegenforgalmi tényező, a közösségi identitás artikulálója. Erejének kulcsa, hogy a modern kor a múzeumot a tárgyak ítélőszékének pozícióba helyezte. Itt dől el, hogy a természet és a kultúra adott képződménye mulandó marad-e, avagy örökkévalóságot nyer a gyűjteménybe emelés révén, majd a kiállítási kontextusban határozzák meg jelentésrétegeinek rendjét. S a tárgyak e mesterien bejátszott színpadán, amely a fizikai kiállítótéren túl a múzeum kommunikációs gesztusait is felöleli, a virtuális vagy valóságos látogató saját létének inszcenált helyzeteivel szembesül. Az ember éli az életét, de a múzeum rendezi azt, felülírva gondolatainkat világunkról. A múzeum így csalóka tükör, amely csak látszólag adja vissza objektíven azt, ami minket és környezetünket alkot; valójában fenntartója és szakemberei olvasatát sugallja a világról. E kettős motiváció késztet államokat, önkormányzatokat és magánosokat arra, hogy minden eddigi, már tetőzni vélt múzeumi boomon túl újabb fejlesztésekbe fogjanak: az intézmény széles közönséget szólít meg, s eredeti tárgyak és színpadi rendezés kombinációja üzenetek hatásos indoktrinációját teszi lehetővé. Hatalom a fiatal múzeum ugyanúgy, mint az évezredes színház, mert a múzeum maga is színház, ahol a kiállítási tárgyak játszanak szerepeket.

Sayre Gomez kiállítása

május 30th, 2016

Budapest Art Factory, Kiállítótér (1138 Budapest, Váci út 152-156)
2016. június 1 - június 9 (látogatás előzetes időpont egyeztetéssel lehetséges)

Megnyitó: 2016. május 30 (hétfő) 18.00-21.00
A kiállításhoz bevezetőt mond 19.00-kor: Christopher Machin kulturális attasé

Sayre Gomez trompe-l’œil eljáráson alapuló új festménysorozatát mutatja be egyéni kiállítás keretében, egy hónapos budapesti rezidenciájának záróeseményeként. A trompe-l’œil, szó szerinti fordításban ‘a szemet becsapó’, olyan festészeti ábrázolás, amely a két dimenziós, sík képi felületet három dimenziós hatásként érzékelteti. A technika eredete a reneszánsz korra nyúlik vissza és a perspektíva legkorábbi illusztrálásához hasonlítható. A módszer olyan jelentős szürrealista festők nevéhez is fűződik, mint Rene Magritte. A trompe-l’œil hatás példái prominensen jelen vannak hétköznapjainkban is: falak, amelyeket aképp festenek, hogy márványnak vagy fának tűnjenek, reklámtáblák, amelyek szakadt peremű, vetett árnyékú képeket szerepeltetnek, egy lap, amely varázslatosan önmagát lapozza vagy egy automata büfé, amely páralecsapódás cseppjeivel van borítva. A kiállítási anyag darabjaival a művész  ezen festészeti metódus leghagyományosabb szempontjait felhasználva kutatja a munka értékéhez, ellentmondásokhoz és a szerzőiséghez fűződő gondolatokat.

Született 1982-ben, Chicago-ban, Amerikában, a művész a BFA diplomáját 2005-ben a The Art Institute of Chicago-n, majd MFA diplomáját 2008-ban a Los Angeles-i CalArts-on szerezte meg. Különféle médiumban alkot – festészetben, szobrászatban és videóban. Tárlatai a kiállítástervezés kérdésdéskörére megfontolt megközelítésben világítanak rá, festményei gyakran vonultatnak fel ablakokat, hogy kontextusba helyezzék az általa alkalmazott képiséget. Los Angelesben él és alkot.

A Ferenczy Múzeumi Centrum gyűjteménye tegnap és ma

május 26th, 2016

Kerekasztal beszélgetés Mazányi Judit, Novotny Tihamér és Tóth Antal művészettörténészekkel.
Moderátor: Boros Lili művészettörténész

2016. május 26. 17:00
Helyszín: MűvészetMalom (Szentendre, Bogdányi út 32.)

A 1951-ben alapított Ferenczy Múzeum (ma Ferenczy Múzeumi Centrum) működésének elmúlt 65 éve változatos és fordulatokkal teli volt, azonban a mindenkori gyűjtőmunka alapvető szempontja – úgy a múltban, mint a jelenben –, hogy olyan művészek alkotásaival gyarapítsa a kollekciót, akik hosszabb-rövidebb ideig a városban éltek vagy dolgoztak, illetve Szentendréhez kötődtek.

A megyei múzeumi rendszer megszűnése, a szűkülő szerzeményezési források, a múzeum feladatainak a globális színtéren történő megváltozása arra készteti az intézményt, hogy újragondolja szerzeményezési stratégiáját. A hozzávetőleg 10.000 darabos gyűjtemény alakulásáról, aktuális és korábban felmerülő problémáiról, lehetőségeiről a gyűjtemény építésében aktívan részt vevő, egykori múzeumi kollégákkal beszélgetünk.

Contested Shperes - Actually Existing Artworlds under Socialism

május 26th, 2016

27-28 May 2016
Kassák Museum, Budapest (1033 Bp. Fő tér 1.)

The conference on Contested Spheres: Actually Existing Artworlds under Socialism provides a platform for fresh research into the art history of Eastern Europe that brings to light the varied solutions that artists and cultural workers found to living and working inside the socialist system in the period of the 1960s and 1970s. Like the majority of citizens of ‘actually existing Socialism’, artists, curators and art historians devised their own individual strategies for negotiating a haphazardly repressive system and actively participated in shaping a complex artistic landscape of alternative spaces, transitory gatherings and artist-run galleries which all functioned according to the unorthodox rules of the socialist art economy. Examining the variety of possible attitudes adopted by cultural producers to the socialist system that ranged from confrontation and withdrawal to conformity and compromise, this conference sets out to foster debate about the conditions of artistic production under Socialism and how these affected the individual trajectories, aesthetic choices and post-communist legacies of East European artists.

The conference is co-organised by Kassák Museum and Translocal Institute of Contemporary Art and takes place within the framework of the Kassák Museum’s on-going research project into the art of the 1960s and 70s, led by Kassák Múzeum director, Edit Sasvári. The conference board members are Dr. Maja Fowkes and Dr. Reuben Fowkes, Translocal Institute, Budapest, Dr. Klara Kemp Welch, Courtauld Institute London, Dr. Emese Kürti, ACB Research Lab, Budapest and Dr.Tomáš Pospiszyl, Academy of Fine Arts, Prague.

Programme

Friday 27 May

9.00     Registration

9.30     Introduction to Contested Spheres
Maja and Reuben Fowkes, Translocal Institute, Budapest

9.45     Edit Sasvári, Director Kassák Museum Budapest
The Goals of the Kassák Museum Research Project

10.00   Panel 1

Tomáš Pospiszyl, Academy of Fine Arts, Prague
Olbram Zoubek, Sculptor in Public Service:
A Case Study in Art Making during Socialism

Raino Isto, University of Maryland
The Dictator Visits the Studio: Enver Hoxha’s Letter to the
“Monumental Trio” and the Politics of Socialist Albanian
Sculpture in the 1960s and 70s

Kassák Museum 1960s-70s Research Group: 5′ Position Papers

Lóránt Bódi, Eötvös Loránd University, Budapest
Deals and Positions: The Role of Western Emigré
Artists in the Cultural Policy of the Kádár Era

Júlia Perczel, Kassák Museum Research Group
Working and Living in Connectivity: Intentions, Patterns
and Strategies of Networking within the Cultural Field of
Hungary in the 1960s-70s

Gábor Dobó and Merse Pál Szeredi, Kassák Museum
Hungarian Culture ± Europe: Positions Between East and West
in the Self-Image of Hungarian Art (1918-1979)

Sándor Hornyik, Institute for Art History, Budapest
Reforming Socialist Realism: Different Encounters of
Eastern Modernization and Western Modernism

11.30    Coffee break

12.00    Panel 2

Mikolaj Czerwinski, University of Illinois, Chicago
“An Intelligent, Complex, and Human Design Project”:
Social Engagement in State Socialism during the 1960s

Armin Medosch, artist, curator and scholar, Vienna
Cutting the Networks - The Final Years of New Tendencies
(1973-78)

13.00    Lunch break

14.00    Panel 3

Tomasz Załuski, University of Łódz
KwieKulik and the Political Economy of the Potboiler

Daniel Grun, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava
Amateurism under Socialism

Helena Musilová, National Gallery of Art, Prague
Jiří Valoch and the “Position” of Curator in Brno, Czechslovakia
in 1970s: the Official Curator and Unofficial Artistic Scene

15.30    Coffee break

16.00    Panel 4

Susanne Altmann, art historian and curator, Dresden
Geometry as Crime: Concrete Art, Geometrical Abstraction,
Minimalism and their Strategies of Surviving in Eastern Germany

Yulia Karpova, Central European University, Budapest
Decorative Art as a Space of Personal Freedom:
Creative Strategies within Official Soviet Institutions, 1960s-1970s

Sonja Simonyi, New York University
Dark Angel, Secret Agent: Avant-garde Film Cultures, Artist
Communities, and Networks of State Control in 1970s
Socialist Hungary

17.30    End

Saturday 28 May

9.30     Registration

10.00   Panel 5

Candice M. Hamelin, University of Michigan
Alternative Sites: East Germany’s Illustrated Magazines

Hana Buddeus, Academy of Performing Arts, Prague
From an Open Hand to a Closed Fist: Petr Štembera’s Artist Networks

Marko Ilić, Courtauld Institute of Art, London
“A Taster of Political Insult”: The Case of Novi Sad’s Youth Tribune
(1968-71)

Kassák Museum 1960s-70s Research Group: 5′ Position Papers

Emese Kürti, ACB Research Lab, Budapest
Poetry in Action. Language as a Medium in the Hungarian
Neo-Avantgarde

Katalin Székely, PhD candidate, Eötvös Loránd University
The Influx of Images. Photo, Experimental Film and Video Art
in the Hungarian Neo-Avantgarde

Dávid Fehér, Museum of Fine Arts, Budapest
(Dis)figuring Reality. New Forms of Figuration inHungarian Painting

Dániel Véri, PhD candidate, Eötvös Loránd University
Conflicting Narratives. Jewish Identity and the Holocaust

12.00    Lunch break

13.00    Panel 6

Beata Jablonska, Academy of Fine Arts and Design, Bratislava
Between the Universe and Zen - The Importance of Literature in the Context of Early Slovak Conceptual Art

Zsuzsa László, tranzit.hu, Budapest
Exhibition as a Diplomatic Tool

Alina Șerban, National University of Arts, Bucharest
Negotiating Spaces: From Art to Pedagogy and Back to Nature

14.30   Coffee break

15.00   Roundtable discussion

Participants: Maja Fowkes (Translocal Institute), Klara Kemp-Welch (Courtauld Institute of Art, London), Zsolt Petrányi (Hungarian National Gallery),  Tomáš Pospiszyl (Academy of Fine Arts, Prague) and Edit Sasvári (Kassák Museum, Budapest)

Moderator: Reuben Fowkes

Download programme and abstracts of the conference here.


Crosstalk Videoművészeti Fesztivál Budapest

május 24th, 2016

Budapest, 2016. május 26-29.
http://crosstalkbudapest.tumblr.com/

1. nap
Sötét ökológia
2016. május 26. csütörtök este 8-
Larm (1073 Budapest, Akácfa utca 51.)

Yuri ANCARANI: Il Capo
Patricia BANDEÍRA: Earth is Flat
Emma CHARLES: White Mountain
Yin-Ju CHEN & James T. HONG: End Transmission
Liu CHUANG: BBRI (NO.1 of Blossom Bud Restrainer)
Judy RADUL: Birds of Nicaragua and the Cloud
Wilf SPELLER: BlkBx.mov
Amanda STOJANOV: Your Choice 5′20″
UBERMORGEN: Chinese Gold
Jelena VISKOVIC: Nuclear. org

#humanity as a geological force
#geo-centered perspective
#critical climate change
#geo-morphism
#planetary scale computation
#becoming-earth

2. nap
Biotech

2016. május 27. péntek, 20.30 -

Rombusz Terasz (Budapest IX. Ráday u. 10-12)

Zach BLAS: Facial Weaponization Communiqué
Jennifer CHAN: Young Money
Rui HU: Metropolitan Triangle Garden
Shinseungback KIMYONGHUN: CAPTCHA Tweet
Gergő KOVÁCS: Aquamorph, Quasi, blind
Hsinyu LIN: foxconn.tv
Anna Luise LORENZ: NoNoNoYesNo
Silvio LORUSSO: 294 reblogs of http___postemotional.tumblr.com_post_111988012038_tired-face -28-Feb-2015-HD
Tamás PÁLL: Disassembly 0
Borja RODRIGUEZ ALONSO: Hey Guys; Why
Iván ROHONYI-DEMKÓ: Excerpt from a Game Con C Pulpa
Sebastian SCHMIEG: Segmentation.Network
Erica SCOURTI: Dark Archives
Gábor Csongor SZIGETI: Aetherea

#biometric surveillance
#figures of mixity
#hybridity
#transsexuality as a dominant posthuman topos
#bio-genetics
#prosthetic technologies
#becoming-machine
#forward looking experiments with new forms of subjectivity
#smart & autonomous machines
#algorithmic creativity
#works by-passing human decision making at both operational and moral levels
#machinic intentionality
#pattern recognition
#artificial intelligence

3. nap
Digitális Festmény Workshop
w/ Hungarian Sadness (Gergő Kovács & Bruno Moeve)
A részvételhez előzetes regisztráció szükséges az info@crosstalk.hu címen.

4. nap
Az emberiség túl van értékelve
2016. május 29. 16.00 -
Sziklakórház - Atombunker Múzeum,  (1012 Budapest, Lovas út 4/c.)
tárlatvezetés + videó vetítés
belépő: 1620 Ft

METAHAVEN: Black Transparency: The Right to Know in the Age of Mass Survaillance
NOVIKI: The Displacement
James BRIDLE: Flag for No Nations
Shinseungback KIMYONGHUN: Aposematic Jacket
Heba AMIN: As birds flying
MOLLEINDUSTRIA: Unmanned
Hito STEYERL: Is the Museum a Battlefield?

#war
#tele-thanatological optics
#military aspect of the techno-scientific developments
#information surveillance
#necro-politics
#robotics
#bio-power

A vetítést egy órás tárlatvezetés előzi meg a hidegháború alatt légoltalmi kórházként működő „titkos objektum” területén, amely a Budai Vár alatti labirintusokban található. A vetítésre az azóta Atombunker Múzeumként fenntarott intézmény egyik kórteremben kerül sor.

www.crosstalk.hu

Folyamatos átmenetek

május 23rd, 2016

Tényfeltáró beszélgetések és pop-up kiállítás az ACAX szervezésében

2016. 05. 24 (kedd) 19.00
Inda Galéria (1061 Budapest, Király u. 34. II/4.)

Kicsiny Balázs, Ravasz András, Révész László László
a beszélgetést vezeti: Bencsik Barnabás

Nyilvános beszélgetés egy korszakról, amiről mostanában kevés szó esik. Generációk nőttek fel a rendszerváltás óta, akik a társadalom folyamatos átmeneti állapotának közegében hozzászoktak a reflektálatlan múltnélküliséghez és az állandósult jelenidőhöz.

Ez a beszélgetéssorozat arra tesz kísérletet, hogy megszólaltassa azokat a művészeket, akik aktív résztvevői és alakítói voltak ennek az időszaknak, és lehetőséget akar teremteni arra, hogy némi távolságból újra felidézve műveket és eseményeket, a művészek megfogalmazhassák viszonyukat életük egy meghatározó időszakához.

A kapcsolódó pop-up kiállításon olyan művek kerülnek a közönség elé, amelyek vagy akkor sem, vagy azóta nem voltak láthatók. A beszélgetéssorozat által megidézett közelmúlt személyes elbeszélései impulzusokat szeretnének adni ahhoz a kollektív erőfeszítéshez, ami nélkül a jelenlegi helyzetünk sem lesz megérthető.


A (2) hét műtárgya: 01

május 22nd, 2016

2016. május 23 (hétfő) 18.00
FKSE 2-es műterem - projektszoba (1077 Bp. Rottenbiller u. 35)

A Kis Varsó-művészpáros 2001-ben egy hétről-hétre ismétlődő beszélgetéssorozatot indított A hét műtárgya címmel. Az FKSE kezdeményezésében, mint az MKE Képzőművészet-elmélet szakos hallgatói, lehetőséget kaptunk a projekt folytatására, ahol az eredeti sorozat szellemében a megszokott formáktól (kiállítási kontextus) eltérően egyetlen művet állítunk középpontba. Az éppen aktuális (2) hét műtárgyáról az alkotóval beszélgetünk, a nézők aktivitására is számítva.

Az első eseményen Kristóf Gábor Heidi-sorozatának egy lehetséges új darabjáról indítunk interaktív diskurzust. A képalkotó eljárások eszközeit vizsgáló művészi kísérletezés közben felfedezett „alkotótárs”, Heidi segítségével jött létre a máig újabb darabokkal bővülő sorozat. Heidi korábbi munkáinak prezentálásával és egy nyers állapotú mű bemutatásával indul a beszélgetés a kiterjesztett műtárgyfogalom egy izgalmas példájáról.

A selejt nyomóköpenyekből álló sorozat mikortól és hogyan kap műtárgyként létjogosultságot? Mit jelent a ready-made és talált tárgy fogalma 100 évvel Duchamp után? Mit tudhatunk meg a képek természetéről a képalkotás mai technikáin keresztül? A művész hogyan válik közvetítővé és nem alkotóvá (ki Heidi)? Miként kerül egy-egy Heidi absztrakt a kereskedelmi piacra és mi történne, ha létrejönne egy “nemzetközi Heidi találkozó”?

A beszélgetés alatt szó esik majd a sorozat lehetséges lezárásáról illetve végpontokról, miközben egy eredendően “veszélyes hulladékot” ülünk körbe.

Résztvevők: Heidi és Kristóf Gábor, Lőrinczy Lia, Zemlényi-Kovács Barnabás

A (2) hét műtárgya csapata: Hitka Lili, Helyes Dániel, Kormos Zsófia, Lőrinczy Lia, Zemlényi-Kovács Barnabás

http://2hetmutargya.tumblr.com/

A Ronda érintése

május 20th, 2016

A kiállítást összefogó koncepció egyetlen narratíva követése. A képek olyan felületek, amelyeket megérintett a Ronda. Átlényegülő felületek, melyek ennek a jelentésteli változásnak a megformálását vetítik a néző konstruáló képzeletébe. Az újító kísérletek által felvetett kérdések összetettsége jelen van a munkákban, de az alkotó nem kísérletezik, kiforrott jelentés-, és formavilággal áll a közönség elé.

CodeX-Üvegház

május 20th, 2016

Barta Zsolt Péter új kiállítása válogatás egy olyan sorozatból, mely a természet organikus egységét jelképező növény-, és a modern tárgyiasult high-tech világ találkozásából fakadó egyedi életérzést, és az abból következő létértelmező attitűdöt fogalmazza meg. A fotográfiák mintha a növények nyelvén szólalnának meg, álomszerű utazásra csábítva az őket szemlélőket.

Keletkezésük történetére az alkotó így emlékezik:

„A képek keletkezéstörténetéhez tartozik, hogy 2005-ben Párizsban járva egy sokkoló alapélménnyé váló látvány volt az Üvegház sorozat kiindulópontja. A Les Halles földalatti fém-üveg-kő, rideg és nagyvárosiasan nyüzsgő, zajos világában járva egyszerre csak szemem elé tárult egy akkor hirtelen bizarrnak látszó kép: a mennyezetre függesztett üvegkockában élő növények voltak elhelyezve, amik valóban működő vegetációt mutattak, ilyen - természettől elidegenített - környezetben is. A tekintetemet le sem véve róla a mozgólépcső hosszan vitt, de mintha nem is valamelyik szintre, hanem egyenesen a jövőbe érkeztem volna meg. Ez az organikus részlet posztapokaliptikusnak hatott ebben a térben, mintha már egy nemlétező  - a növények világának - maradványa lenne. Az üvegház, mint metaforikus archívum kezdett el foglalkoztatni 2008-tól és ennyiben a CodeX sorozatom darabjainak folytatásává vált, sőt ma már annak részeként tekintek rá. Az üvegházba mentett növények néhol szabályozhatatlanul belakják és erőteljesen átalakítják a rendelkezésükre álló, ember által alakított teret. Biológiai erejüknél fogva „zölddé” teszik az üveget, fémet, követ és a körülöttük lévő falakat, azaz átformálják a mesterséges közeget. A fotográfia eszközeivel szerettem volna megragadni ezt a sajátos esztétikával párosuló különös világot.”

Az Artphoto Galéria termeiben 2008-tól 2014-ig terjedően harminc darabos válogatás tekinthető meg 2016 május 17 – július 1. között. A galéria nyitva tartása: Hétfő-szerda-péntek 15-19 óráig, címe 1111 Bp. Bartók Béla út 30.

Egy kiállítás nézői

május 19th, 2016

Dátum: 2016. 05. 19. 19:00
Helyszín: FKSE projektszoba (1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.)

Csak ezen a napon látható a kiállítás!

Batyu buli - hozz amit gondolsz!”

poszt-tűz-találkozó

május 18th, 2016

Nagyjából egy évvel ezelőtt indult el az OFF Biennále keretein belül a Tűz a Múzeumban projekt, és három héten át folyamatosan égett egy tábortűz, amit az önkéntes tűzőrzők éjjel-nappal felügyeltek és tápláltak.

Egy köztérben történő ideiglenes beavatkozás, azaz egy ún. public art alkotás a meghatározott ideig tartó akció lezárultával elbeszélésként él tovább, és ez fokozottan igaz a tűzőrzésre, hiszen ritkán adódik alkalom arra, hogy valaki egy nagyváros közepén nappal vagy éjjel egy tűzre felügyeljen.

A visszajelzések alapján a tűzőrzés minden részvevő számára egy fontos élmény volt, ami a személyes emlékezet csatornáin meseként, narrációként továbbadódik – a poszt-tűz-találkozóval ennek szeretnénk egy kitüntetett alkalmat biztosítani.

2016 május 20-án, pénteken a Müsziben találkozót rendezünk, ahová várunk minden egykori tűzőrzőt, és azokat is, akik szerettek volna tüzet őrizni, de már nem került rájuk sor - és természetesen várunk minden érdeklődőt is.

http://muszi.org/?event=tuz-a-muzeumban-zaroesemeny
http://artguideeast.com/main-news-stream/2015/05/31/sug%C3%A1r-offbiennale/

Kérünk minden egykori tűzőrzőt, hogy amennyiben rendelkeznek megosztható képi, és/vagy szöveges emlékkel, küldjék el a _tuzorzes@gmail.com_ címre.

Üdvözlettel,
Sugár János és az OFF-Biennále Tűzbrigád: Fintor Zsófi, Költő Nóri, Margl Ferenc

Üdvözlet a másik oldalról

május 15th, 2016

Marko Stamenković előadása

2016. május 17. (kedd) 19:00
FKSE (1077 Budapest, Rottenbiller utca 35.)

Hogyan lépnek be napjainkban az intimitás, a férfiasság és az inter-maszkulin magánélet fogalmai a közbeszéd terepére az európai menekültügyi válság kapcsán?

Ez a beszélgetés Európa és az ő jelentős másik fele között zajló “külföldi affér” rövid története: egy meghívás annak az elgondolására és újragondolására, hogy mennyire van összhangban az úgynevezett integrációs folyamatba résztvevő két fél és egy elbűvölőbb élet – mindenki számára és bárkinek, aki részese – elképzelésére való kapacitásunk között.

És ez nem titok: az elvándorlás egy kiszámítható, akár politikailag korrekt, akár inkorrekt pozícióból, számításba véve a kapcsolódó ügyeket is, lehetőséget biztosít arra, hogy gyakoroljuk a szavak és képek hatalmát (vagy azok hiányát) az emberiség létének egészére vonatkozóan - életek és halálok, bűnök és erények valamint az önnön krízise a másik előtt. Készen álltok?

Koncepció: Marko Stamenković (1977) dél-szerb művészettörténész, kritikus és kurátor, jelenleg az Artist-in-Residence of Q21/MQ Wien program résztvevője a BMEIA meghívottjaként.


Blitz tavaszi kortárs aukció

május 15th, 2016

2016. május 17. (kedd) 19.00
volt MEO, 1042 Budapest, József Attila utca 4-6

Aukciós katalógus:

http://en.calameo.com/read/00296023130753400c214

Fenomenológiai zenehallgatás

május 12th, 2016

2016. 05. 13. (péntek) 18.00
Labor (Bp. V. Képíró u. 6.

Mindenki katalizátora, tolmácsa és tanúja környezetének. A városok életünk vetületei és labirintusai is egyben.

Városon belül a zajok és a hangok is meghatározzák a helyeket és a körülöttünk lévő atmoszférákat.

Alapvetően inkább egyénekhez tudunk kötődni és kapcsolódni, mert ők maguk jelentik nekünk a tereket és a helyeket.

Tudatában kellene lennünk annak, milyen formán kapcsolódunk a környezetünkhöz. Célunk, hogy a lakosok a hangokon keresztül jobban megismerjék a várost.

Vajon miért nem szeretnénk a környezetünkkel interakcióba lépni?
Vajon miért nem szeretjük köztereinket minél többféle módon használni?

Limitált számú résztvevők jelentkezését várjuk. Csatlakozz az úthoz.
Küldj e-mailt a judit.konopas@gmail.com-ra, amelyben elmagyarázod, miért szeretnél részt venni az eseményen.

Az esemény az FKSE A képzőművész vajon mi? című éves kiállítássorozatának záróeseménye.

Aki résztvenne az eseményen és még nem tette meg, kérjük küldjön e-mailt a judit.konopas@gmail.com-ra, amelyben elmagyarázza, miért is szeretne.

Esőnap: május 20. 18.oo-19.oo

A művészeti élet személyes viszonyaink tükrében

május 10th, 2016


+ Deim Pál

május 10th, 2016

84 éves korában, súlyos betegség után, elhunyt Deim Pál Kossuth-díjas festőművész és grafikus, aki a hatvanas években induló hazai neoavantgárd egyik kiemelkedő alakja volt. Halálának hírét a családja hétfőn közölte az MTI-vel.

Deim Pál a Képzőművészeti Főiskolán tanult sokszorosító grafikát (Papp Gyula és Ék Sándor tanítványaként), 1990-től a főiskola címzetes egyetemi tanára, a Szentendrei Artéria Alkotóközösség tagja, 1991-től pedig a Magyar Művészeti Akadémia tagja volt.

Mestereinek Barcsay Jenőt, Gadányi Jenőt és Vajda Lajost vallotta, 1967-es tanulmányútja során pedig, Párizsban és Brüsszelben mélyebben megismerkedett Cézanne, Matisse, Picasso, Francis Bacon és Ben Nicolson művészetével.

Deimet ambivalens korunk szülte, művészete azonban korántsem ambivalens, lényege az egyértelműség, a tiszta képletekben való gondolkodás. Tudjuk, kiktől tanult - maga is megvallotta. Szentendrei művész, mégpedig a szó minden értelmében, szellemét és illetőségét tekintve is. Vállalta is mindazt, amit e név jelent a magyar képzőművészetben. Mestere Barcsay, de szellemi mesterei között ott van Vajda és Korniss is– írta róla Németh Lajos.

Önálló kiállításai a szentendrei Ferenczy Múzeumban, a pécsi Janus Pannonius Múzeumban, a Műcsarnokban és az Ernst Múzeumban nyíltak. 1974-ben megkapta az országos kisplasztikai biennále első díját, négy évvel később a nemzetközi kisplasztikai kiállítás díját, 1985-ben Munkácsy Mihály-díjat, 1987-ben Pro urbe Szentendre díjat, 1990-ben kiváló művész címet kapott.

1993-ban Kossuth-díjat vehetett át, 2001-ben Kölcsey Ferenc Millenniumi díjat, 2002-ben a Magyar Alkotóművészek Országos Egyesületének nagydíját, 2003-ban Prima-díjat, 2007-ben a Magyar Festészet Napja Alapítvány életműdíját, két éve pedig a Nemzet Művésze díjjal tüntették ki. Mindemellett Szentendre díszpolgára is volt, kiemelkedő szerepe volt a szentendrei MűvészetMalom létrejöttében.