A nők új országot építenek

2012. március 7. – március 22.
MegnyitóOpening: 2012. március 6. 20:00
MegnyitjaRemarks by: Kürti Emese
KurátorCurator: Feigl Nóra
A kiállítás a női munkavégzés és a szocialista múlt és örökség kapcsolatát vizsgálja, lipcsei és magyar művészek részvételével.

A második világháború után Kelet-Európában létrejött szocialista rendszerekben a nők helyzete ellentmondásos volt. A hivatalos propaganda hirdette a női egyenjogúságot, és a teljes foglalkoztatottság, illetve különböző szociálpolitikai intézkedések révén tényleges előrelépések történtek a női emancipáció tekintetében.

Ám a mindennapi gyakorlatban, a munkahelyeken, a közéletben vagy a családon belüli szerepekben nem következett be lényegi változás. A rendszerváltás óta sem beszélhetünk előremutató, érdemi fordulatról a nők pozícióját illetően.

A nők társadalmi helyzetének vizsgálatával kapcsolatos kezdeményezések már korábban is történtek Magyarországon. Azonban a téma számos helyi sajátossága és máig tartó relevanciája folytán megkerülhetetlennek érezzük az ismételt problémafelvetést és annak képzőművészeti feldolgozását.

A nők új országot építenek elsősorban az államszocializmus nőképének kritikai vizsgálatával és az átörökített tradicionális női szerepek helyzetével foglalkozik. Úgy, mint a női munkavégzés, a nők politikai részvétele, az anyai és művészi szerepek összeegyeztethetősége és a kreatív munka státusza a fennálló kapitalista rendszerben.

A nők helyzetét kiemelten a kelet-európai diskurzus szemszögéből vizsgáljuk, a lipcsei művészeti egyetem (Hochschule für Grafik und Buchkunst) diákjainak munkái mellé magyar művészek reflexióit társítjuk.

A kiállítás az államszocializmus nőpolitikáján és a demokratikus fordulat hozta változásokon keresztül kívánja a felvetődő problémákat körüljárni és a térben új összefüggésekre rávilágítani.