A Peter és Irene Ludwig Alapítvány ösztöndíjpályázatának kiállítása

2022. április 25. – május 2.
MegnyitóOpening: 2022. április 22. 18:00

Az aacheni Peter és Irene Ludwig Alapítvány ösztöndíja pályázat útján nyerhető el, amelyet a Magyar Képzőművészeti Egyetem másod-, harmad- és negyedéves hallgatói számára írnak ki minden évben.

A hallgatók által beadott pályamunkákat szakmai kuratórium bírálja el. Tagjai: a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum képviselői, valamint az egyetem rektora, tanszékvezetői és oktatói. Az alapítvány támogatásának köszönhetően az egyetem évente két ösztöndíjat hirdet meg, amelyet külföldi tanulmányút formájában vehetnek igénybe a díjazottak.