Absztrakció – 3D

2010. szeptember 18. – október 18.
MegnyitóOpening: 2010. szeptember 17. 17:00
MegnyitjaRemarks by: Szabó Noémi
A három, negyvenes éveiben járó képzőművész most először szerepel közös tárlaton Győrben. Egyéni látás- és kifejezésmódjuk mellett festői munkásságuk és szakmai életútjuk is párhuzamokat, rokon vonásokat mutat. Egyidőben jártak a Pécsi Tudományegyetem Művészeti Karának doktori képzésére, majd az országban az elsők között szerezték meg festő-hallgatóként a DLA (doktori) fokozatot.

Festészetükben meghatározó szerepet kap a gesztus, az ösztönös és tudatos alkotói módszerek társítása, ütköztetése, a tömör formai elemek és a redukált színhasználat. Ugyanakkor mindhármuk felületkezelésében megfigyelhető a rusztikus felületek, sajátos faktúrák alkalmazása, valamint – eltérő módon és mértékben – a térbeliség és a fény kölcsönhatásainak festői vizsgálata.

Radosza, Somody és Tolnay képi ősformákban és egyszerű vizuális jelekben nyilvánul meg, melyek erőteljes, személyes, autonóm jellegükkel egyetemes gondolatokat, érzéseket és viszonylatokat közvetítenek, széles képzettársítási lehetőségeket nyitnak meg a nézőben.

A győri Napóleon-ház nagy tereiben a három képzőművész fejenként mintegy húsz, kisebb és nagyobb méretű festményét mutatja be közelmúltbeli munkásságából.