Ag

2019. május 28. – július 1.
MegnyitóOpening: 2019. május 27. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Pfisztner Gábor
KurátorCurator: Gellér Judit

Az előző századokban tudományos kísérletek sokasága irányult a látható világ fotografikus leképezésének elérésére. Az ezüst-halogenidek fényérzékenységét már a fényképezés felfedezése előtt felismerték, majd idővel a különböző fotótechnikai eljárások kikísérletezése vezetett a gyorsan előállítható és sokszorosítható fényképek létrehozásának lehetőségeihez. Ag. Az ezüst vegyjele. Dobokay Máté kiállítása arról az alkotói folyamatról szól, mely során a művész egyszerre kísérletezik vegyészként és filozófusként a fotografikus kép elemi részekre történő visszabontásával, miközben a tudás átadásának és a visszacsatolásnak a kérdéseit feszegeti.

Az alkotó munkamódszerét jellemző akkurátus, kísérletező attitűd a médium leglényegibb, belső szerkezetének megismerésére és feltárására irányul. Az Ag című kiállítás egyszerre foglalkozik a médiumot érintő kérdésekkel, valamint az alkotás és az oktatás kapcsolatával. A mesterséget, a tudást, a technikai ismereteket átadó oktató, a termet elhagyó tanulók maguk után feledett, elhasznált anyagait böngészi végig. Ekképp a kiállítás alapmotívumai olyan selejtnek tartott elemekből állnak, melyeket diákok hagytak a műhelyben és a fotólaborban: elhasznált fixír folyadék, próbacsíkok, fotópapírok képezik a művek alapját.

A kísérletezés, a kisajátítás, a transzformálás és az újrahasznosítás gesztusa egyszerre van jelen mind az alkotási folyamatokat feltáró werk, mind pedig az azokat bemutató művekben. Árnyalatoknak lehetünk szemtanúi, melyek a kidobásra ítélt, helytelenül tárolt és fényt kapott fotópapírok előhívásakor keletkeznek. Apró tárgyakat, Petri-csészék, búrák, poharak szélére kiülő enyhén tükröződő felületeket, alakzatokat, márványos papírokat láthatunk, melyek az elhasznált fixír folyadékból cinklapokkal vagy elektrolízissel kinyert ezüstből alakulnak ki.

Dobokay Máté fotográfiai kísérletei révén nem fotográfiák jönnek létre. Az alkotások az alkímia titkos és bonyolult tudományának, a fémek nemesfémekké való átalakításának, a lélek halhatatlanságára és a testi kínok gyógyítására alkalmas bölcsek köve keresésének folyamatait idézik. Dobokay egyedi és megismételhetetlen, absztrakt, festői képeket és tárgyakat készít, melyeken az ezüst fénylő szürkéinek megannyi árnyalata rajzolódik ki a különböző hordozófelületeken.

Gellér Judit