Aknay János kiállítása

2004. június 18. – július 11.
MegnyitóOpening: 2004. június 17. 17:00
Aknay János a magyar avantgarde művészet konstruktivista szürrealista vonulatához tartozik, a szentendrei Vajda Lajos Stúdió alapító tagja. Kötődése Szentendréhez, a szentendrei művészethez, művészekhez nyomon követhető képeinek kompozíciójában, színeiben, motívumaiban. A nagy elődök (Vajda, Barcsay, Deim) nyomán sajátos, egyedi formavilágú képi világot hozott létre. Képeinek jellegzetessége a határozott, fegyelmezett kompozíciós rend. Vissza – visszatérő motívumai (ház, ablak, angyal, bábu, kereszt, rovásjelek, stb.) emblematikus jelrendszerré állnak össze.