Az ördög a DNS-ben

2012. május 20. – augusztus 26.
MegnyitóOpening: 2012. május 19. 16:00
MegnyitjaRemarks by: Bartók Imre
Az ördög a DNS-ben című válogatás több mint 100 munkát vonultat fel Győrffy Lászlótól a gyerekkori rajzoktól a legfrissebb művekig, miközben főleg az utóbbi öt év programjára fókuszál, amelyet a provokatívabb hang mellett az egyre több médium (grafika, festészet, szobrászat, installáció) párhuzamos használata jellemez.

A 11 éve diplomázott művészre jellemző groteszk és önreflektív szemlélet többszörösen is megjelenik: a kiállítás alapkoncepciója, hogy kronologikusan felépített, reprezentatív bemutató helyett magát a retrospektivitás fogalmát teszi meg paródiájának tárgyává.

A sajátosan tagolt rendezés nem csak magát a kiállítóteret fogalmazza át, hanem nyitva hagyja vagy új összefüggésekbe helyezi az eddigi pálya egyes állomásait, rákérdezve a kortárs művészeti kánonképzés és az alkotói fejlődés érvényességére.

A laza szerkezetű hálót alkotó munkák a horror és a humor, a vallásosan infantilis nyelvezet és a romlás esztétikájának kapcsolatából teremtik meg a kiállított anyag kontextusát.

A kevésbé ismert vagy még be nem mutatott munkák által a jelen problémafelvetései szisztematikusan rávetítődnek a korábbi időszakok produktumaira: Győrffy nosztalgiától és pátosztól mentes visszaemlékezésének kulcsszava paradox módon inkább a felejtés.