Efemer emlékezet

Alternatív történetmesélés a JPhotoarchive képeivel

2023. november 15. – december 15.
MegnyitóOpening: 2023. november 14. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Faludy Judit
KurátorokCurators: Martincsák Kata, Menyhért Juci

A családi emlékezet, és azon belül a zsidó emlékezet megőrzésének kérdése kulcsfontosságú, mindannyiunkat érintő probléma, különösen a jelenleg is tartó izraeli konfliktus tükrében. A kiállítás azt vizsgálja, hogyan lehet egy online gyűjteményt, a JPhoto 20. századi zsidó fotóarchívumot egy kiállítás formájában úgy bemutatni, hogy a magyarországi zsidó emlékezettel kapcsolatos értékek megőrzésének és az archiválás modernizációjának konfliktusát egyaránt kritikus szempontok szerint tárgyalja.

Az archívum fotóit a fiktív történetmesélés és a mesterséges intelligencia képgeneráló eszközeivel mutatjuk be, azt vizsgálva, hogyan alakítják át az emlékezéshez fűződő viszonyunkat a a fotómanipuláció növekvő lehetőségei, a mesterséges intelligencia és a fake news térnyerése. Mi történik az emlékezettel (tágabb értelemben a történelemmel), hogyha az MI fogja formálni? Feltöltheti-e a hiányzó űrt, az el nem mesélt történeteket a fikció – legyen az a művész vagy a mesterséges intelligencia által irányított –, vagy inkább csak zavart generál?

A kiállítás célja – reflektálva a zsidóságban is kulcsfontosságú szerepet játszó történetmesélés hagyományára – az archívum képeit az aktuális technológiákkal megeleveníteni, statikus mivoltukból kiforgatni; a fotók részben vagy teljesen elveszett történeteit fiktív történetekkel megmozgatni. Erre reagál Andrádi Eszter performanszművész videóinstallációja a szabad asszociációra épülő történetmesélés eszközével, az archívum anyagán keresztül a jelenbe hívja a múltat egy alternatív narratívát, fiktív tér-idő síkokat teremtve.

KissPál Szabolcs műve a korunkban egyre gyarapodó számú, mesterséges intelligenciára épülő fotómanipulációs eszközöknek, valamint az emlékezet hierarchiájának egyenlőtlen viszonyrendszerére, és az ebből fakadó felejtés okozta identitás-krízisére reflektál. Fotómanipulációinak célja, hogy rávilágítson az emlékezet és a képi adatmegőrzés érzékeny és törékeny kapcsolatára a generatív képek korában. A végeredmény egy videóinstalláció, ami a képek alakulását követve egy igen különös narratívát tár fel előttünk, miközben a mű egy végső kérdés köré szerveződik: Ki birtokolja az igazságot?

A kiállításban közreműködtek: Basics Beatrix, Barta Péter, Huber Lívia, Haiman Helga, Faludy Judit, Lénárt András, Patonay Anita