Egy harcos epikus szerelmi története

2016. december 6. – 2017. január 8.
MegnyitóOpening: 2016. december 5. 18:00
KurátorCurator: Gellér Judit

Fordít (ige). Valamely tárgy, élőlény, testrész, képzelt vagy valóságos tengely körüli más irányba mozdítása, úgy, hogy más oldala, lapja, része kerüljön az előbbi, ill. a megnevezett irányba. (Pl.: Könyvben egy másik lapot tesz láthatóvá.) Fordít (átvitt értelemben). Egy állapot másra változtatása, cseréje, másfelé irányítása. (Pl.: A fegyvereknek az elnyomók ellen fordítása.)

Puklus Péter fordít. Modelljeit, tárgyait, makettjeit, szobrait forgatja a kamera előtt. Az időt, a történelmet visszafelé dolgozza fel. Szimbolikus, művészettörténeti utalásokkal teli képi metaforái egy szubjektív, konceptuális történelem-elbeszélésnek foghatók fel. A redukált, s egyben letisztult képi világ, az önmagukban álló, allegorikus képek olvasati lehetőségei a műfajok sokrétű használatától kezdve a különböző tárgy-együttesek vizsgálatán keresztül sokfelől elindítható, míg a sorozat egésze egy jobban körülvonalazható egységként jelenik meg.

Örök témát, a szerelmet, s azon keresztül egyfajta férfiúi tekintetet választ toposzának, majd a jelenből indulva tárja fel a 20. század történetét. A képek sora négy nagyobb egységen keresztül (The Begining of Hope, Unsafe to Dance, Bigger. Faster. Higher., Life is techno) vezet át az elmúlt hosszú, mozgalmas és sokszor szomorú évszázad küzdelmein. A lírai és töredékes történetmesélés során az ismétlődő motívumok új és új megvilágításban tárják a néző elé az intimitással megfogalmazott, szinte idézőjelekbe tett történelmi eseményeket.

Újraolvasás, léptékváltás, jelen idejűvé tétel – ha Puklus Péter az Egy harcos epikus szerelmi története című sorozatához és a fotográfiákból megjelent könyvhöz egyetlen kulcsszót keresnénk, a „fordítás” mindenképpen közöttük lenne.

Gellér Judit