És mégis mozi a föld – IMXXX

Intermédia Retrospektív

2021. december 15. – 2022. január 29.
MegnyitóOpening: 2021. december 14. 18:00
MegnyitjákRemarks by: Lázár Eszter, Sugár János
KurátorCurator: Peternák Miklós


A Magyar Képzőművészeti Egyetem Intermédia Tanszéke 1990 és 1993 között jött létre, a régióban bekövetkezett történelmi átalakulásokkal párhuzamosan, jórészt az egyetemi hallgatók követeléseinek hatására. Az intermédia szakprogramjának kidolgozását és megvalósítását a tanszék két kiemelkedő tanára — Sugár János, a tanszék jelenlegi vezetője és Peternák Miklós, az „És mégis mozi a föld!” IMXXX kiállítás kurátora — kezdte el, a hallgatókkal való szoros együttműködésben.


A tanszék kezdeti időszaka leginkább kísérleti műhelyhez hasonlított: a tanárok — a kortárs kultúra jeles hazai képviselői — rugalmas tanmenetben képezték a diákokat. A komplex oktatási programban éppúgy nagy gondot fordítottak a különleges művészeti események szervezésére, mint a külföldi előadók, művészek meghívására. Az intermédia szak története a társadalmi változások mellett párhuzamos az internet, az interaktív technikák elterjedésével is, a kommunikációs eszközök, a képrögzítők, a technikai médiumok totális és globális átalakulásával.


Az intermédia szak a kezdetektől fogva feladatának tekinti a művészképzés kiterjesztését olyan műformák és művészeti technikák felé, amelyek a 20. századi képzőművészetben jelentek meg először: fotó-kinetikus és elektronikus művészetek, multimédia, installációs-, és akcióművészet, új kommunikációs technikák.


Az „És mégis mozi a föld!” IMXXX jubileumi kiállításnak nem célja az intermédia szak teljes körű történeti feldolgozása, inkábba hallgatók jelen tárlatra készített műveire helyezi a hangsúlyt, felvillantva — a kiállítóteremben és a virtuális felületeken is — az intermédia szak történetének egy-egy eseményét, személyiségét, alkotását. Az intermédia szak sajátossága, hogy bármilyen művészi kifejezésre alkalmas technika, módszer, médium használata megengedett, az így létrejövő üdítő sokféleséget és felvillanyozó sokszínűséget az „És mégis mozi a föld!” IMXXX kiállításon is tetten érhetjük.


A tárlat központi eleme a film, a mozgókép, mivel az elmúlt három évtized legradikálisabb átalakulása az új képmédiumokhoz köthető. Bár Platóntól tudjuk, hogy az idő az örökkévalóság mozgó képe, az Intermédia retrospektív kiállítás címe, mottója a jóval ismertebb Rejtő Jenőtől származik: „És mégis mozi a Föld!”


Kiállítók: Bácsi Barnabás, Barnaföldi Anna, Csököly Adél, Hoóz Anna, Kovács Gyula A., Lestál Hella, Melykó Richárd, Pátkai Rozina, Plesznivy Ákos, Szécsényi-Nagy Loránd, Tihanyi Áron, Tulisz Hajnalka, valamint az intermédia szak számos korábbi és jelenlegi hallgatója kollektív projektek formájában.