Fekete szív

digitális printek, videó

2022. november 8. – november 24.
MegnyitóOpening: 2022. november 7. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Kecskés Péter

Stark István új elektrográfiái kapcsán felsejlik az őssejtés, a sejtek belső titkos élete, bepillantást nyerünk a természet láthatatlan működésébe. Mintha a philosophia perennis és a romantikus, valamint reneszánsz neoplatonista filozófia mikro- és makrokozmosz egysége, a pánszofisták, a gümnoszofisták, alkimisták álmai és víziói aktualizálódnak a képeken. Természetesen ez még nem a valódi imaginatív látás, a tükör még nem teljesen áttetsző, de már látni véljük a belső események szimbolikája által implikált rejtett történetet. A szimbolikus látásmód elkerülhetetlen, hiszen maga a test is csak egy szimbólum, egy összekapcsolás, összeillesztés, egyesítés, melyen keresztül itt akár szó szerinti értelemben is megláthatjuk saját belső világunkat.

Kecskés Péter