Festészet mint szellem

2022. szeptember 7. – október 8.
MegnyitóOpening: 2022. szeptember 6. 18:00
MegnyitjaRemarks by: György Péter

Az a festészet, ami engem érdekel, általában legalább annyira hat a valós, a néző terére, mint amennyire illuzionisztikus szinten áttöri a falat és virtuális tereket (és történeteket) hoz létre. Ezért érzem úgy, hogy a festészetet – ha mint jelenséget próbálom értelmezni – a legjobban a szellemekhez lehet hasonlítani. A szellemek legfőbb tulajdonsága, hogy nem a fikció terében „léteznek”, hanem a mi valós terünkben. Ugyanezt teszi a festmény is: anyagában – tárgyi mivoltában – egy lapos, sík felület (vagyis mint tárgy nem hangsúlyos), de vizuális, emocionális, intellektuális hatásában ki- és betöri azt a falat, amelyen találja magát, és belép a mi terünkbe, és ott érint meg minket hús-vér embereket így vagy úgy.

A Fészek Galéria nagytermében olyan 2008 és 2021 között létrejött öt festményt mutatok be melyeknek szellem-jellegét talán az is alátámasztja, hogy többségük nem fért bele a jó öreg szokásos festői keretbe, a négyszögbe. Szeletelt, alaktalan, szétcsúszott formátumok ezek, melyeken a festmény szelleme nem nagyon akar a festmény hordozóján maradni – illetve nem kizárólag és behatároltan a képfelületen akar lenni, hanem meg szeretné kísérteni a teret, a valós teret, a néző-szemlélő terét. Ugyanakkor, ezek a festmények megpróbálnak – több-kevesebb sikerrel – a lehető legtisztább, legminimalistább konstellációknak is maradni.

A Herman-teremben egy festmény-installációt szeretnék bemutatni: ez egy három méter széles, fekete alapú triptichon, tele horizontális, vertikális és diagonális csíkokkal, első nézésre rendezetten, de igazából kaotikusan komponálva. Viszont a festmény nem a szokásos módon lesz megvilágítva, hanem az elsötétített térben egy rejtett, enyhe, folyamatosan de lassan változó színű fényforrás fogja ezt a festményt állandó metamorfózisra bírni. Ha minden jól megy – ahogy azt a műteremben kikisérleteztem – ez lesz a kiállítás legkísértetiesebb darabja.

A kiállítás megnyitójának a napjára készen lesz az új (192 oldalas) könyvem is – Tamás Jovanovics, Paintings 2014-2022 – és ebben a könyvben olvasható lesz négy nyelven egy „A festészet mint szellem” című beszélgetés Aknai Katalinnal.