Folyamat 30+1

A Folyamat Társaság kiállítása

2022. október 20. – november 13.
MegnyitóOpening: 2022. október 19. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Szily László

A Folyamat Társaság működésében béke van egymást tüzesen tagadó, de egymást mégis kiegészíteni tudó alkotók és alkotói látomások békéje. A társaság működését közelről ismerő megfigyelő összbenyomása ez és ez nem kevesebb, mint az összeférhetetlenség szép harmóniája.

A Folyamat Társaság 1991-ben alakult. Az 1991-es első Folyamat tárlatot több mint ötven hazai és külföldi kiállítás követte. Alapító elnök Simsay Ildikó festőművész (1942-1997) Korai halála után Oláh Tamás Ferenczy Noémi díjas textilművész (1949-2014) vette át az elnöki feladatokat. Jelenleg Nyerges Éva Ferenczy Noémi díjas gobelinművész az egyesület vezetője.

A Folyamat nevet választó művészcsoport az 1989-90-es rendszerváltozást kísérő csoportszerveződések időszakában jött létre, akkortájt, amikor a mesterségek, technikák, műfajok váltak szervező erővé, amikor a festők, szobrászok, grafikusok, az iparművészeti ágazatok alkotói deklarálták különállásukat, illetve együvé tartozásukat, egyesülési szándékaikat. Szervesen kapcsolódott a kortárs magyar művészet szervezeti kereteit, belső tagolódását formáló változások jelenség világához, de ugyanakkor élesen különbözött is tőlük.

A Folyamat Társaságot nem külsődleges jegyek, nem is a generációs összefűző jellegzetességek forrasztják egységgé, hanem a művészeti interdiszciplinaritás. Az alkotó társaságban egyenrangú és jogú tagként léphet fel festő, fotós, grafikus, operatőr, építész, iparművész, író és díszlettervező. Ez a szervező elv is jelzi a közművelődési célok előtérbe helyezését, a művészetet a befogadókhoz közelebb vivő módszereket. A Társaság alkotói más és más szemléletet képviselve, rendkívül sokrétű, sokszínű összetett világot teremtenek. Nincs a csoportot jellemző módon meghatározó formai hangsúly. Minden alkotó külön szuverén világ, a tradicionális törekvések és a megújuló aspirációk válaszolgatnak egymásnak.

A Társaság nem művészeti ágak szerint és nem is egyfajta kiáltvány mögé felsorakozva, hanem kiállításokra és azok megvalósításának örömére szerveződött.

A kiállítás az, amely a Társaság nevében jelzett folyamatnak, az örök működésnek egyszerű állomása, illetve valamiféle pillanatfelvétel erről a folyamatról. Ezeknek a kiállításoknak – és tágabban ennek a közös vagy legalábbis párhuzamos alkotó folyamatnak legfontosabb jellemzője a páratlan sokféleség.

Tagnévsor: Balás Eszter szobrászművész, Bakos Ildikó szobrászművész, Balogh Géza festő-szobrászművész, Bikácsi Daniela festőművész, Bodor Anikó grafikusművész, Budahelyi Tibor szobrászművész, Cserny Márton képzőművész, Eleőd Ákos építőművész, Harsay Ilona iparművész, Hauser Beáta kárpitművész, Illényi Tamara festőművész, Kuchta Klára képzőművész, Lévay Jenő grafikusművész, Luzsicza Árpád grafikus-festőművész, M. Novák András festőművész, Nádorfi Lajos operatőr-fotóművész, Neumann Ildikó fotóművész, Nyerges Éva kárpitművész, Oláh Máté tervezőgrafikus művész, Olajos György grafikusművész, Péter Ágnes szobrászművész, Székhelyi Edith festőművész, Szily Gézafestőművész, Szurcsik József festő-grafikusművész, Tahin Gyula fotóművész, Ványai Magdolna festőművész, Zsemlye Ildikó szobrászművész