!Forradalom?

Művészi reflexiók a tömegkommunikációban megjelenő ábrázolásokról

2007. szeptember 28. – november 11.
MegnyitóOpening: 2007. szeptember 27. 19:00
MegnyitjaRemarks by: György Péter
KurátorokCurators: Páldi Lívia, Ulrike Kremeier
A kiállítás olyan műalkotásokat mutat be, melyek egyrészt reflektálnak a forradalomra mint jelenségre, illetve e jelenség ábrázolásmódjaira a (tömeg)médiában, másrészt rákérdeznek a művészi értelmezésmódokra, a (tömeg)kommunikációs (re)prezentációkra, valamint egy társadalompolitikailag meghatározó momentum, a forradalom szociális keretfeltételeire.

A !Forradalom? kiállítás a forradalmak lényegi kérdéseit és megjelenési formáit vizsgálja, a tüntetések, spontán megnyilvánulások, a média, a nyilvánosság és azok szimbolikus megjelenésének szerepét, miközben egy időtengely mentén összeköti 1956-ot az azt megelőző és az azt követő eseményekkel, az 1919-es Tanácsköztársasággal, az 1968-as párizsi lázadással, valamint korunk aktuális történéseivel.

A kiválasztott művek sokféle módszert alkalmaznak. Egyrészt igyekeznek a sokszor áttekinthetetlen információáradatból egy-egy szembeötlő részletet más-más összefüggésben kiemelni, másrészt ráirányítják a figyelmet a művészi tevékenység mint releváns politikai és társadalmi cselekvés jelentőségére, amennyiben tudatosítják a művész közvetítői szerepének jelentőségét, társadalmi felelősségét.

A kiállítás építészeti látványterve úgy lett kialakítva, hogy teret adjon a jelenségek eltérő értelmezési lehetőségeinek, egyfajta párbeszéd létrehozásának.

A budapesti Műcsarnok a kiállítás harmadik fejezetének ad otthont (a Collegium Hungaricum, Berlin és Centre d’art Passerelle, Brest után), újabb művészekkel és történeti anyagokkal kiegészítve. A !Forradalom? című kiállításra az 1956-os forradalom 50. évfordulójáról megemlékező németországi rendezvénysorozat részeként került sor. Noha a kiállítás az újabban hozzáférhető történeti dokumentumoknak és korabeli szemtanúk beszámolóinak köszönhetően párhuzamba volt állítható a rendezvényekkel, célja mégsem a történelemi események dokumentációja vagy az 56-os eseményekről való megemlékezés volt.