Gaztett

2022. február 3. – március 9.
MegnyitóOpening: 2022. február 2. 18:00
Koleszár Stella kollázsain és üvegszobrain a gyomnövények által szimbolizált emberi félelmek és vágyak a bűnök allegorikus alakjaival kapcsolódnak össze.

A Gaztett ebben az értelemben nem egy ember által meglépett, tudatosan aljas cselekedetre utal, hanem maga is allegóriává válik: a bűnbeesés lélek és test általi kettősségét szimbolizálja.

A kiállítótér személyes élményekből építkező, de általános érvényű útkeresés helyszínévé válik.