Globális válságok, lokális viszonyok

2022. május 6. – augusztus 6.
MegnyitóOpening: 2022. május 5. 18:00

A Globális válságok, lokális viszonyok című kiállítás olyan művészekre összpontosít, akik a kortárs művészetben a történetformát a politikai és társadalmi események megértésének és közvetítésének eszközeként használják.

Jelentős, hogy posztmodern elődeikkel ellentétben a Globális válságok, lokális viszonyok művészei sem a dokumentarista igazság eszméjét nem tekintik kritikájuk tárgyának, sem a tényeket nem hagyják el a mese kedvéért.

Inkább lehetővé teszik az egyének számára — akár saját maguk, akár alanyaik, akár közönségük —, hogy megkonstruálják a történelmi folyamatokban való egyedi részvételük történetét.