Guessworks / A tiszta ész kritikája

2022. június 25. – július 8.
MegnyitóOpening: 2022. június 24. 19:00
MegnyitjaRemarks by: Tasnádi József
KurátorCurator: Tasnádi József

A valóság a létező és valaha létezett dolgok összessége, elvben tehát teljességében megismerhető lenne, a realitásunkat mégis gyakran bizonyossággá merevedett prekoncepciók és extrapolált részigazságok alkotják. Cseh Dániel kiállított munkái a világ megismerhetőségére vonatkozó kételyek metaforikus technológiái: egyfelől a párhuzamos nézőpontok összebékíthetetlenségét vetítik térbe, másfelől egy végletesen zárt rendszer példányai, melyekben a külvilág megfigyelésére tett kísérletet felváltja az önreflexió.