Gyűjteményes kiállítás

2012. november 9. – november 30.
MegnyitóOpening: 2012. november 8. 19:00
Tárgyaim építésekor az önhasonlóságot, a mérettartományok szimmetriáját (fraktálgeometriai alaptulajdonságok) tartom szem előtt. Az alapelem méretváltásának ritmusa, és ismétlődő elágazása lehetővé teszi minden irányban növekedni képes hálózat?kialakítását, ami a tér görbületei miatt fellépő rövidülésekkel esetlegesen abbamarad.

Az önhasonlóság egyetemes. A rend és a rendezetlenség harmonikus egyensúlya kelti az emberben a szépség érzetét, ahogyan a természet objektumaiban testet ölt. Alakja formákba dermedt dinamika, a rend és rendezetlenség sajátos keveréke. Vannak makro méretekben nem látható formák, – a mozgás szerkezetének rejtett alakzatai. Ezeket szeretném magamnak felfedezni.

Az agyag dinamikus anyag, lamellás, kötött vízszerkezete állandó mozgásban tartja. Jól reagál az instabil formákra mert maga is instabil. Ezt kristályos szerkezete eredményezi. Azt hiszem, az agyag “emlékezete” olyan jellegű, amely a masszát kristályszerkezet eredeti állapotához közeli alakzatokhoz vezeti vissza. Így, bár más szinten, de visszakerül “kiindulási helyzetébe”, a hepe-hupa gyűrődés-állapotba, amit keletkezésekor átélt. (Ezért nem okoz technológiai gondot tárgyaim szárítása és égetése sem.)

Az agyagkristály képződés néha mutálódó, önhasonló rendje az egyetemesség csak kicsiny és nem is látható része. Dinamikája azonban összekapcsolja a fraktálok nemlineális dinamikájával.

Ezért választom a fraktál jellegű építkezést belső szerkezeti tulajdonságának “külsővé” tételére.

Füzesi Heierli Zsuzsa