Héber betűk

2023. január 13. – február 10.
MegnyitóOpening: 2023. január 12. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Csáki Márton
KurátorCurator: Konkoly Ágnes

A posztbiblikus irodalom első számú forrása a Misna, a Szóbeli Tan. Uri Asaf néhány éve hozzáfogott a fordításához és nemrég közzétette ennek a hatalmas anyagnak két első fejezetét, a Magvak és az Ünnepek rendjét a Szombat internetes oldalán. Ez a teljes héber nyelvű misnai szöveg első magyar nyelvű változata, fontos hiányt pótol, amely a mai napig nem nyert kellő méltatást.

És hogy mi az összefüggés a kiállított képek és a Misna között? Az összefüggés a szerző, illetve fordító múltjában és jelenében keresendő, mivel a héber nyelvű Misna, abból a világból eredezik, ahol ma is ezt az ősrégi nyelvet beszélik, és ahol maga a szerző született: „Az első héber szavakat 3 éves koromban hallottam a Kármel-hegyi óvodában, és ha ehhez még a hagyományos nevelést is járult volna, akkor a héber betűvetés szigorú tanulása követte volna az óvodás éveket. Sajnos a folytatás másképp történt. A betűvetés várni kényszerült felnőtt koromig, de lám, a kiállított képek most a héber betűk másait, változatait, és kompozícióit zárják a keblükre.”

Kiállításunk nem titkolt célja a Misna magyar nyelvre fordítására felhívni a figyelmet és segíteni annak könyv formátumú megjelentetését. Az eddig lefordított szöveg Uri Asaf előszavával a Szombat közlése mellett itt is elérhető: https://www.scribd.com/document/612465052/A-Misna-Magyar-Nyelven-UA