Herczeg Klára-díj 2010

2010. december 11. – 2011. január 7.
MegnyitóOpening: 2010. december 10. 19:00


Hercegh Klára szobrászművész végrendeletében a pályakezdő művészek támogatásának szándékával a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesületet az örökség részesévé tette.

Az FKSE Kuratóriuma úgy döntött, hogy egy – az örökséghagyóról elnevezett – díjat alapít, amelyet minden évben az FKSE vezetősége által kiválasztott képzőmuvész kap majd meg, ami a díj junior fokozatát adja.

Herczeg Klára mindig fontosnak tartotta az idős és fiatal generációk egymáshoz való közeledését. Ezért a hagyaték kezelője (Dr. Székely Ádámné Dr. Szűcs Ildikó) úgy döntött, hogy az FKSE-re testálja át a feladatot, hogy a Herczeg Klára-díj senior fokozatát gondozza.

A Herczeg Klára-díjban eddig részesült művészek:
2009. feLugossy László – Szörényi Beatrix
2008. Körösényi Tamás – Mécs Miklós és Fischer Judit (SZAF)
2007. St. Auby Tamás – Gróf Ferenc (Societé Realiste)
2006. Szikora Tamás – Tibor Zsolt
2005. Türk Péter – Lóránt Anikó
2004. Lantos Ferenc – Galbovy Attila / Péli Barna
2003. Deim Pál – Szász György
2002. Major János – Kokesch Ádám
2001. Kaján Tibor – Benczúr Emese
2000. Gyarmathy Tihamér – Király András
1999. Lossonczy Tamás – Schneemeier Andrea
1998. Papp Oszkár – Wächter Dénes

2010-ben a Herczeg Klára-díj senior fokozatára Várnagy Tibor tett ajánlást, akit az FKSE vezetősége kért fel erre a feladatra. Várnagy Tibor ajánlása alapján a Fiatal Képzőművészek Stúdiója Alapítvány kuratóriuma Medve András választotta a Herczeg Klára díj senior fokozatára. A Fiatal Képzőművészek Stúdiója Egyesület vezetősége a díj junior fokozatát Horváth Tibornak ítélte.