Hibrid Memória II.

2010. május 28. – június 26.
MegnyitóOpening: 2010. május 27. 19:30
MegnyitjaRemarks by: Bordács Andrea
A szlovákiai Somorja At Home Galéria – Zsinagóga számára készült a Hibrid memória című nagyméretű digitális fotósorozat. Ebben a speciális kontextusban a művek arra tettek kísérletet, hogy újraértelmezzék az adott helyszín történelmi hátterét. A Pintér Sonja Galériában azonban ez a digitális fotósorozat már az univerzális emlékezet vagy történetmesélés ábrázolásának lehetőségeit vizsgálja, a személyes múlt emléktöredékeinek felhasználásával.

Karina Horitz a kiállításon szereplő műveiben – mint amilyen a Genogram kísérlet és a Háborús romok – különbözo médiumokat használ. Ezzel az a célja, hogy olyan vizuális nyelvet teremtsen, amely alkalmas az identitás kérdésének, az emlékezet megbízhatóságának vagy megbízhatatlanságának ábrázolására.

A somorjai zsinagóga történeti hátterére reflektál a Hibrid memória digitális fotósorozat. Azonban a művész nem a somorjai zsidó közösség fotódokumentumait használja, hanem helyette saját, angol háttérrel rendelkező család történetének fotódokumentumait. Ez a család is „hibrid”, akár a többi, nemzetiségek, vallások és ehhez kapcsolódó történetek sokaságát rejti magában.

Ezek a történetek, személyes emlékek részben kitaláción, részben valóságos tényeken alapulnak, ahogy a fotósorozaton is részben láthatók, részben rejtve maradnak motívumok és személyek, hiszen az emlékezés és múlt értelmezés is folyamatos átalakuláson megy át.

Minden egyes fotó két „időréteget” tartalmaz. Ezek az „időrétegek” felerősítik egymást, és a kivetített, archív fotográfiák figuráinak imitált mozdulata új látványt transzformál. A fotók installációszerű elrendezése olyan kapcsolatot sejtet, mintha filmkockákat látnánk, amelyeken a családtörténetek tényekből és kitalációkból jönnek létre és ennek hatására értelmezésük is állandóan változó.

A Háborús romok című kollázs sorozat egy egykor népszerű angol film, az „Útlevél Pilmicóba” jeleneteit használja fel. A film 1949-ben, a még részben romokban álló Londonban készült. A kollázsokban egybeolvadnak a családi fotóarchívumok alakjai a felhasznált filmes állóképekkel. Ezek a művek az emberi tudat ismeretlen tájaira vezetnek, ahol lehetőség adódhat az emlékek/történetek újraértelmezésére.

A Genogram kísérlet üvegfúvó által készített üveginstalláció, amely az identitást és személyes emlékezetet más szempontok szerint vizsgálja. A Genogram kísérlet, elvonatkoztatva az eredeti diagram analízistől, kódolt vizuális nyelvet használ az adott családfa feltérképezésére. A „szerepjátszás” vizsgálata során, a Hibrid memória folytatásaként, a családon belül örökölt viselkedési mintákat tárgyiasítja.

Gács Anna