Húspiac

2011. szeptember 6. – szeptember 22.
MegnyitóOpening: 2011. szeptember 5. 19:00
A kiállítás középpontjában a „Moszkva téri Munkások Emlékművének” elgondolása áll.

A galériában a Moszkva téren megszólított munkások által elképzelt, és szóban elmondott emlékművek tervei láthatók. Az emlékmű tervezés egyben ürügyként is szolgál a párbeszéd számára – a megkérdezett munkások az emlékművek elképzelésekor saját helyzetüket is újragondolják.

A Moszkva téri ‘Húspiac’ az alkalmi munkások várakozóhelye a város közepén. Évtizedek óta létező szürke zónaként hozzátartozik Budapest mindennapi életéhez.

A kiállítás ehhez a jelenséghez kapcsolódóan próbál kérdéseket felvetni.

Hogyan viszonyulnak a többségükben Erdélyből érkezett munkások saját láthatóságukhoz, figyelembe véve, hogy ez számukra a mindennapi életben veszélyforrást jelent? Mit jelent számukra a város jelen ideje és az emlékmű ( és az emlékezés) jövő ideje közötti kapcsolat? Miként élik meg szülőföldjük és a városi tér közötti kapcsolatot?

A kiállított kollázsok, amiken a készült interjúk részletei egészülnek ki az elképzelt emlékművek vizuális világával, ezeket a kérdéseket igyekeznek körbejárni.

A gyűjtött elképzelések nagy része a munkások Erdélyből hozott motívumaiból, illetve általában a folk kultúra vizuális világából táplálkozik, miközben a saját, mindennapi életüket, és a köztér köz-funkcióinak hiányosságait jelenítik meg.

Elsősorban „hasznos” dolgokat képzelnek el emlékművekként – kutat, lámpát, találkozó helyet – ahol le tudnak ülni és közösségként funkcionálni várakozás közben.

Eközben olyan komplex történelmi és társadalmi kérdések – mint például „Nagy-Magyarország”, állampolgárság, a szociális biztonság lehetősége – merülnek fel, amiket lehetetlen elválasztani az adott társadalmi kontextustól.

Olyan, a magyarországi „nemzeti érzelmű” szélsőjobboldal által is kisajátított kérdéseket érintenek, amik képi nyelven láthatóvá téve – a népi kultúra elemei a városi tér jelenkori világában – mégis leginkább egy utópikus heterotópia sajátosságait mutatják.

A Moszkva tér, aminek neve is megváltozott a projekt kezdete óta, és a készülő városrendezési tervek alapján hamarosan jelentősen átalakul, egyfajta folyamatosan eltűnő hátteret képez az elképzelt munkás emlékművek számára.

Schneemeier Andrea