Identifikáció – Terepgyakorlatok Ladik Katalin után

2017. március 10. – április 28.
MegnyitóOpening: 2017. március 9. 19:00
1975-ben a neoavantgárd művész Ladik Katalin a Bécsi Képzőművészeti Egyetem lépcsőin valósította meg Identifikáció című akcióját.

Ez egyéni szinten az identifikáció különböző rétegeit vizsgálta, kezdve a polgár általános státuszával, mint politikai entitás, egészen egy politikai blokkhoz való tartozásáig a hidegháborús helyzetben.

Érintette továbbá a nő és annak testének politizálását, mint biológiai, társadalmi entitás és nemzeti tulajdon, illetve a művész sorsát, mint nő egy erősen patriarchális rendszerben.

Szélesebb értelmezésben az akció előrejelzi, ahogyan a (nem csak poszt-kommunista) keleti blokk országai formálják kortárs identitásukat, ahogyan viszonyulnak és azonosulnak múltjukkal és/vagy jelenükkel Nyugat Európa és az Európai Unió csábító fényében.

A jelen kiállítás Ladik Katalin akciójára kiindulópontként támaszkodik, amely az identifikáció különböző narratíváit, kontextusait és gyakorlatait vizsgálja – mint látvány, fájdaloműzés, visszafoglalás, figyelmeztetés, katarzis és ipar – hat kortárs közép-kelet-európai nő művész, Jasmina Cibic, Šejla Kamerić, Luiza Margan, Tanja Ostojić, Selma Selman és Katarina Šević munkásságában.