Kettős mozzanat

Válogatás 15 év grafikáiból MissionArt Galéria

2023. március 23. – április 2.
MegnyitóOpening: 2023. március 22. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Révész Emese
KurátorCurator: Szabó Noémi

Pető István festő-, és grafikusművész közel negyven éve él Franciaországban, a hazai közönség hosszú évtizedek után először a MissionArtban megrendezésre kerülő Kettős mozzanat című kiállításon találkozhat a művész elmúlt 15 év terméséből válogató grafikai munkásságával. Pető életművében a festészet és a grafika szoros és elválaszthatatlan kapcsolatban áll egymással, a két műfaj egymást kiegészítve, egymással párbeszédet folytatva alkotja az életmű koherenciáját.

Pető izgalmas grafikai gondolkodásmódját mutatja be a Kettős Mozzanat című kiállítás válogatása, amelyben a klasszikus grafikatechnikai eljárásokat (rézkarc, rézmetszet, akvatinta, litográfia, foltmaratás, hidegtű) ötvözi a fotó alapú sokszorosított grafikával, illetve egyedi eljárásokkal (monotípia, festői megoldások, színes applikációk). Grafikáinak kompozícionális megoldásai érzékenyen rezonálnak a festészetét is jellemző felfogásra: organikus eredetű, de szubjektívan átírt struktúrává szerveződő motívumrendszere alapvetően két különböző felületre osztott képtérben indít párbeszédet.

Pető kifejezetten kerüli a narratív történetmesélést; meditatív-filozofikus szemléletű, az elmélyült szemlélést megcélzó grafikái a sűrű, feszültséggel teli sötét felületek és az üres fehér papíron kibomló grafikai gesztus diskurzusára építenek: a tömörség és az üresség, a világ érzékelhető jelenségei és az ezekre adott érzelmi válaszok, az aktív és a passzív, a feszültség és a könnyedség áll egymással szemben.   Miközben ezen ellentétek egymás nélkül nem is létezhetnének. Bár Pető stiláris orientációja valahol az absztrakt/lírai expresszionizmus vidékén fogant, gondolkozásmódja, művészi kifejezése jóval tágabb körből felidézhető analógiákat is megenged.

Pető István Kettős mozzanat című kiállításán közel harminc művön keresztül ismerhetjük meg a művész grafikai világát, a néhány, szintén bemutatott festmény pedig lehetőséget biztosít, hogy az egyes grafikákon létrejövő dialógus termékeny párbeszédet kezdeményezzen festészeti világával is.