kis köz

Művészeti és Művészetelméleti Szakkollégium Kísérleti Közösség munkacsoport

2013. október 24. – október 27.
MegnyitóOpening: 2013. október 22. 19:00

Munkacsoport záró és nyitó kiállítás, közösségiségről, társulásokról, időlegességről, folyamatos tárlatvezetéssel, és kapcsolódó eseményekkel.

Barna Orsolya, Kristóf Gábor, Pálinkás Bence György, Rudas Klára, Sándor Anna. Közreműködött: Tulisz Hajnalka.

KÖZ 1) spatium, interstitium, intervallum, intercapedo, diastema két csomó közi: internodium; 2) [médium; mitte]. Szélén kopog, közin tsupog (az utca), ki közepit uszsza (Thaly: TörtK. 220). 3) [medius; in der mitte befindlich, mittel-, zwischen-]. Mindnyaian ket fele szakadanac, az ország mely az ket rend közöt köz, elszagattatec: omnia in duas partis abstracta suut, res publica, quae média fuerat, dilacerata (Decsi : Sall J. 36). 4) communis gémein Köz: socius Az menyaszszonnac és völegénnec egy mással mindenec köz (MA : Scult. 945). Valamit egyebet mivelünk, tsak barmokkal köz szamárkodás (Pázm: Préd. 3). Köz birodalom: respublica (Fal: NA. 228. Kr.). 5) publicus [universus, generális ; allgemein, ötfentlich]. Gyakorta köszönet helyett közúnatot nyert (MA. SB. 199). Szenvedtem, szenvedek tovább is közjóért (Thaly: Adal. 1.90). 6) vulgaris, vilis [gewöhnhch] gemein, schleclit, gering Köz, nem igen betsűs, alá-való: proletarius. A köz varat meggyogyittya, ha meg mosod (Mel : Herb. 66). [Közmondások] Köz lónak turos a háta : communis tamquam Sisapo MA. (Fal: Jegyz 926). [Szólások] Mi közi a sárnak a tzifrához? (Pázni: Préd. 75). Öszvezsugurodnak, hogy senkivel közök ne legyen (Fal : NE. 25). Most arról intlek : se közöd, se részed ne legyen a libertinismus nyájabéliekkel (117). A derék tisztesség mieg-kivánja tőlünk, hogy halkkal beszélgessünk., nem zajjal és rikoltással, mintha a szomszéd hegyekkel volna közünk (Fal : NA. 189). A hol több tartya valami közét és reménységét valamihez, ott elIen•mondások támadnak, és tsorba esik a hitelben (Fal : UE. 423).

/Magyar Nyelvtörténeti Szótár (szerk. Szarvas-Simonyi), Budapest, 1891./

http://kiskoz.tumblr.com/