Köz.kemp’18

Communitas

2018. szeptember 28. – október 4.
MegnyitóOpening: 2018. szeptember 27. 19:00

„A köz.kemp egy olyan tíznapos szakmai-közösségi műhely, mely lehetőséget ad pályájuk elején járó fiatal képzőművészeknek és elméleti szakembereknek arra, hogy a városi létből kiszakadva, új kapcsolatokat hozzanak létre, integrálódjanak a művészeti közegbe, együtt gondolkodjanak, kísérletezzenek, alkossanak. Az alkotótábortábor vázát a csoportos műhelymunka adja, melyeket kortárs képzőművészek és elméleti szakemberek vezetnek egy adott tematika mentén.”

A 20. század első évtizedeiben aktív holland származású francia vallásetnológus, Arnold Van Gennep által kutatott rítusok az emberi lét fontos átmeneteihez köthetőek, mint például a születés, felnőtté válás, és halál továbbá a társadalmi státuszváltás, beavatás és a helyváltoztatás. Gennep átmenti rítus (Rites de Passage) fogalma szerint, ezek a rituális tevékenységek háromtényezős modellel írhatóak le:

Elválasztás. Átmenet. Újra befogadás.

Victor Turner A rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra című könyvében a ndembu törzs rítusainak kutatásán keresztül újra bevezeti az antropológiai gondolkodásba Van Gennep átmeneti rítus elméletét. Saját empirikus anyagán keresztül tovább finomítja egy általánosabb, a társadalmi működés dinamikáját leíró feltevéssé. Ehhez létrehoz egy új fogalmat: a communitas-t, amely a rituális folyamatban a liminalitás fázisát (azaz a Gennep-i modell átmeneti fázisát), meghatározó társadalmi forma, és olyan közösséget jelöl, amelyet maga a rituális folyamat teremt meg. A communitas során a közösség egynemű, strukturálatlan egésszé lényegül át, az egyén vágyait a csoport alapértékeinek alárendelve. A communitas a társadalom felől anti-struktúrának tűnik, mégis saját, csak erre a helyzetre jellemző szabályrendszerrel és működési mechanizmusokkal, szimbólumokkal rendelkezik. A liminális állapotot a bennük részt vevő közösség társadalmi szerepnélkülisége jellemzi, a struktúra megszűnik, azért, hogy a rituális folyamat végén új és más státuszban, társadalmi szerepben jelenjen meg.

A helyváltoztatás hatására meginduló rituális folyamat az erdőbényei alkotótábor résztvevőit szinte észrevétlenül szippantotta be. Visszatekintve a harmadik napon léphettek be a liminális stádiumba. Egyéni gondjaikkal, pozíciójukkal, a társadalmon belül betöltött szerepükkel nem foglalkoztak tovább, az egyetlen fontos dologgá a közös cél vált, a homogén csoport alapértékeit az együttes alkotás útján bemutatni. Az újra befogadás fontos lépéseként határozták meg az átmeneti állapotban létrejövő munkák kiállításon történő bemutatását. A rituális folyamat lezárását 2018.09.27-én tekinthetitek meg a Labor Galériában.

Workshop vezetők:
Csörgő Attila, Frazon Zsófi Ladik Katalin, Sőrés Zsolt

Kiállító művészek, elméleti szakemberek:
Bánfi Brigitta, Bene Zsófia, Csejdy Borka, Donnák János, Fischer Judit, Hitka Lili, Kaincz Orsolya, Kállai M. Kata, Kiss Richárd, Lázár Eszter, Liter Zsófia, Máté Balázs, Nagy Tibor, Navratil Judit, Nyiri Barbara, Salamon Júlia, Szemző Zsófia, Sztrehalet Oxána, Váczi Lilla, Vida Szabolcs, Zalavári András

Kurátorok:
Csejdy Borka, Hitka Lili

A táborban részt vevő alkotók:
Bánfi Brigitta, Básthy Ágnes, Bene Zsófia, Csejdy Borka, Donnák János, Fischer Judit, Fodor Dániel János, Hitka Lili, Kaincz Orsolya, Kállai M. Kata, Kiss Richárd, Ladocsi András, Lázár Dóri, Lázár Eszter, Liter Zsófia, Máté Balázs, Nagy Tibor, Navratil Judit, Nemes Anna, Neszmélyi Réka, Nyiri Barbara, Salamon Júlia, Sárdi Orsolya, Szemző Zsófia, Sztrehalet Oxána, Váczi Lilla, Varjú Tóth Balázs, Vida Szabolcs, Zalavári András

Külön köszönet:
Bartha Gabó, Bencze Péter, Bognár Benedek, Fodor Dániel János, Hernyák Kristóf, Lukács Máté, Mélyi József, Mizsei János, MyMuseum, Ungváry Krisztián, Pólos Zoltán, Schreiner Josef, Vida Szabolcs, FKSE

A Köz.kemp szervezői:
Hevesi Judit, Nyíri Julianna, Simon Zsuzsi, Vékony Dorottya, Villing Dóra