Kreatív kísérletek

kiállítás és múzeumpedagógiai programsorozat

2012. március 10. – július 27.
MegnyitóOpening: 2012. március 9. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Szoboszlai János
Kreatív kísérletek címmel folytatjuk 2012-ben a tavaly nagy sikerrel lezajlott Kreatív Töltet című programunkat. A foglalkozások a Kreatív kísérletek című kiállításhoz kapcsolódnak.

A kiállítás és a múzeumpedagógiai koncepció mintáját a miskolci Nagy Kunszt adta. Az új programsorozat ezúttal az ICA-D gyűjteményének egyes műtárgyaira reflektál. Miért értékes és érdekes ez kollekció?

A gyűjtemény művészettörténeti jelentőségét az adja, hogy bemutatja a rendszerváltás óta bemutatkozó művészgenerációkat, és az elmúlt két évtized jelentős művészettörténeti változásait (így például az installáció, a videó, a digitális technológiával létrehozott művek megjelenését, a társadalmi kérdéseket tematizáló alkotások számának növekedését). A művek megőrzése, a gyűjtemény gyarapítása és rendszeres bemutatása az ICA-D egyik alapmissziója.

A kezdeményezés egyik része egy kiállítás az ICA-D gyűjteményének anyagából. A rendezés fő szempontja, hogy olyan művek kerüljenek a kiállítótérbe, amelyek egymástól radikálisan eltérő művészi koncepciókat, munkamódszereket, sőt, művészetfelfogásokat reprezentálnak. E válogatás célja az, hogy a kortárs képzőművészet széles spektrumát, egymással párhuzamosan élő művészetfogalmakat, egymástól különböző művészeti metódusokat mutasson be.

A kiállításhoz hozzákapcsoljuk a Kreatív kísérletek programsorozatot. Ennek koncepciója, hogy egymással párhuzamba állítva vizsgáljuk a műalkotásokkal kapcsolatban felmerülő művészeti és nem művészeti nézőpontokat.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az egyes foglalkozásokon művésztanárok és nem művésztanárok először példaesetként elemzik a kiállított művek egyikét, majd az alkotó módszerét rekonstruálva a résztvevőkkel – az újragondolás és mintakövetés módszerét gyakorolva – hoznak létre új műalkotásokat.

Egy olyan interdiszciplináris és intermediális együttműködés a cél, melynek fő metódusa a „helyzetbe hozás”, vagyis hogy adott szituációban milyen módon és milyen eredményekkel történik meg a közös megismerés, felfedezés és feldolgozás képzőművészeti alkotások esetében. A programsorozat a kísérletezés elvén működik, amit tovább színesít a különböző korosztályok, résztvevők együttgondolkodása.

A program koordinátora Kiss Anna képzőművész, aki a Kreatív Töltet egyik vezetője volt. Az időszak alatt készült „vizuális lenyomatok” a gyűjteményes kiállítás részeivé fognak válni, ugyanis az eredeti művek mellett láthatóak lesznek az alkalmak során készült reflexiók.

A múzeumpedagógiai órákra 13-19 éves diákokat várunk. A foglalkozások szerdánként lesznek, az első órát március 14-én tartjuk. Minden alkalom időtartama 3×60 perc.

Jelentkezés:
tel: 25-412-220 (Deák Nóra)
06-20-476-5090 (Kiss Anna)