Pont fordítva

2021. április 15. – május 21.
MegnyitóOpening: 2021. április 15. 14:00
A Pont fordítva Eperjesi Ágnes első egyéni kiállítása az acb Galériában. Az itt bemutatott színes fotogram-sorozatokat 2013 óta készíti, folytatva a fotográfia és a színek összefüggéseire épülő korábbi műveit.

Eperjesi számára a fotogram különösen fontos médium. A “közvetlen lenyomat” művészetben betöltött paradigmatikus szerepét a fényre is kiterjeszti, így vonja be a fotogram médiumát a – Georges Didi-Huberman kifejezésével élve – anakronisztikus (azaz egyszerre archaikus és aktuális) lenyomatok körébe.

A fotogramon a fény érintése sötétedést eredményez, a fény hiánya pedig pozitív formaként jelenik meg – ráadásul nemcsak a tónusok, hanem a színek is a maguk komplementereit adják a folyamat végén: minden pont fordítva látszik a megszokotthoz képest, így téve próbára hétköznapi tapasztalatainkat. Erre utal a kiállítás címe.

Eperjesi alkotói metódusa a kiállított fotogram-sorozatok készülésének folyamatára is reflektál. 2013-ban kezdett kísérletezni azzal, hogy a színes fényérzékeny anyagot önmagába hajtja vissza – így a képeken egyszerre rögzül egy színjelenség és képződik le ugyanennek a jelenségnek a térbelisége, torzulása, változékonysága, átmenetisége. Egyszersmind ez a visszahajtás és visszahajlás a fotópapíron megjelenő színek konfigurációjához is kulcsot ad.

Ahogy azt korábban ő maga megfogalmazta, az apró változások összegződéseiből kialakuló nagyobb változások természete, a fordulópontokban rejlő lehetőségek és mindezek lenyomatként való rögzítése érdekli. Azok a helyzetek foglalkoztatják, amelyeket képesek vagyunk változás közben, a maguk átmenetiségében megfigyelni – különösen azok, amelyek az átmenetek, változások közben saját magukra is képesek reflektálni.

Bár ilyen irányú megfigyeléseinek más médiumok használatával is formát ad, a fotogram mégis mediálisan hordozza számára az önreflektív folyamatok megjelenítésének lehetőségét.