Protekt

2014. november 19. – december 5.
MegnyitóOpening: 2014. november 18. 18:00
MegnyitjaRemarks by: Lakner Zoltán
KurátorokCurators: Margl Ferenc, Sárai Vanda
“A társadalmi komplexitás egy egyszerű ellentmondáskészletre redukálódik.”
/Thomas Hylland Eriksen/

A Protekt a magyar társadalom szétforgácsolódottságára, a több, egymással parallel módon futó, ezért metszéspontokban soha sem érintkező narratívára reflektál. Ezek az egymással össze nem egyeztethető gondolkodási módok, interpretációk és tévképzetek túlnyomórészt a hazánkban éppen uralkodó pártpolitikai elköteleződések, kvázi-ideológiák és személyi kultuszok erőterei mentén tételeződnek.

A kiállítás fókuszában a védelem meglehetősen sokrétű jelensége áll: mit kell megőriznünk, mit kell áthagyományoznunk, illetve mit kell mihamarabb a feledés homályába száműznünk. Minek állítunk emlékművet, mit szavalunk a nemzeti ünnepen, mit állítunk ki a múzeumban. Ki lesz a követendő, ki pedig az elrettentő példa.

A kit/mit, mitől és hogyan kell megvédeni kérdésekre adható válaszok mentén kirajzolódó ellenségképek és megoldási javaslatok lesznek az elszeparált egyének sokaságából összeálló társadalmi csoportok kohéziós erői, amelyek egyszersmind azt is determinálják, ki milyen tulajdonságok alapján lesz kizárva az adott közösségből.

A védelem hívószóhoz kapcsolódva az oktatáshoz, a kollektív emlékezethez, a kultúr(politik)ához és általában véve az ideológiával erősen terhelt mindennapok szféráihoz kötődő művek segítségével kívánunk rámutatni a társadalmat átható, abszurd párbeszédképtelenségre.